Skip to main content
Agriculture and rural development

Ekološke nagrade EU

Spoznajte zmagovalce

Ekološke nagrade EU vključujejo osem nagrad v sedmih različnih kategorijah. Pomenijo priznanje različnim akterjem vzdolž ekološke vrednostne verige, ki so razvili odličen, inovativen, trajnosten in navdihujoč projekt, ki prinaša resnično dodano vrednost za ekološko pridelavo in potrošnjo. Te nagrade so nedenarne.

Podelitev nagrad je bila organizirana na ekološki dan EU, 23. septembra 2022. Zmagovalci so bili povabljeni na dogodek v Bruslju, kjer so prevzeli nagrade. Dogodka so se udeležili predstavniki Evropske komisije, Evropskega parlamenta, Sveta Evropske unije, Evropskega ekonomsko-socialnega odbora, Odbora regij ter organizacij COPA-COGECA in IFOAM Organics Europe. Zmagovalci so lahko svoj projekt kot primer dobre prakse predstavili širši javnosti.

EU Organic Awards logo

Kategorija 1: najboljša ekološka kmetovalka in najboljši ekološki kmetovalec

Namen te nagrade je ekološki kmetovalki in ekološkemu kmetovalcu podeliti priznanje za delo, ki ga opravljata na področju ekoloških proizvodov. To nagrado podeljujeta organizaciji COPA-COGECA in IFOAM Organics Europe.

Kategorija 2: najboljša ekološka regija

Ta nagrada je priznanje regiji v EU za ukrepe, s katerimi spodbuja ekološko pridelavo in potrošnjo. Nagrado podeljuje Evropski odbor regij.

Kategorija 3: najboljše ekološko mesto

Ta nagrada je priznanje mestu za ukrepe, s katerimi spodbuja ekološko pridelavo in potrošnjo. Nagrado podeljuje Evropski odbor regij.

Kategorija 4: najboljša ekoregija

Ta nagrada je priznanje za ekoregijo. Ekoregija je geografsko območje, na katerem se kmetje, prebivalci, izvajalci dejavnosti v turizmu, združenja in javni organi združujejo, da bi na podlagi ekoloških načel in praks trajnostno upravljali lokalne vire. Nagrado podeljuje Evropski odbor regij.

Kategorija 5: najboljše ekološko malo ali srednje podjetje (MSP)

Ta nagrada je priznanje za MSP s sedežem v Evropi, ki se ukvarja s predelavo ekoloških proizvodov. Nagrado podeljuje Evropski ekonomsko-socialni odbor.

Kategorija 6: najboljši trgovec z ekološko hrano na drobno

Ta nagrada je priznanje za trgovca z ekološko hrano na drobno s sedežem v EU, ki prodaja ekološke proizvode. Nagrado podeljuje Evropski ekonomsko-socialni odbor.

Kategorija 7: najboljša ekološka restavracija

Ta nagrada je priznanje samostojni restavraciji ali obratu v sklopu hotela ali ponudnika gostinskih storitev, ki na meniju ponuja certificirane ekološke proizvode. Nagrado podeljuje Evropski ekonomsko-socialni odbor.

Galerija slik s podelitve nagrad

Zakaj se prijaviti

Ali želite prispevati k večji ozaveščenosti javnosti o ekološki pridelavi v EU? Ali želite prispevati k večji cenovni in/ali siceršnji dostopnosti ekoloških proizvodov v EU? Ali ste v ta namen razvili in izvedli ali še vedno izvajate odličen, inovativen, trajnosten in posnemljiv projekt? Ali želite, da se javnost bolje seznani s tem projektom?

Če ste na katero od zgornjih vprašanj odgovorili pritrdilno, razmislite o tem, da bi se potegovali za prihodnje ekološke nagrade EU. Če boste zmagali, boste prejeli nedenarno nagrado v obliki priznanja, vašemu projektu pa bomo omogočili večjo prepoznavnost v javnosti. Torej, če ste:

 • ekološki kmetovalec,
 • mesto ali regija, ki pacientom ali učencem zagotavlja ekološke obroke ali kako drugače spodbuja ekološko pridelavo,
 • podjetje v ekološki prehranski verigi z edinstvenim pristopom,

razmislite o tem, da bi se potegovali za ekološke nagrade EU.

Postopek prijave

Prijavitelji za ekološke nagrade EU za leto 2022 so morali:

 • prebrati različne oddelke tega spletnega mesta, zlasti merila za upravičenost in merila za izbor,
 • izbrati kategorijo, v kateri so se želeli potegovati za nagrado,
 • oddati spletno prijavo v obdobju od 25. marca do 8. junija 2022,
 • odgovoriti na zaprta usmerjevalna vprašanja (nekatera so se navezovala na štiri načela ekološke pridelave in stebre trajnostnosti), da jih je lahko žirija bolje spoznala.

Organizatorji, merila za izbor in finalisti

V tem oddelku boste našli informacije o postopkih za ekološke nagrade EU za leto 2022.

Ekološke nagrade EU skupaj organizirajo Evropska komisija, Evropski ekonomsko-socialni odbor, Evropski odbor regij ter organizaciji COPA-COGECA in IFOAM Organics Europe.

Žirijo, ki odloča o končnih zmagovalcih, sestavljajo predstavniki:

 • Evropske komisije,
 • Evropskega ekonomsko-socialnega odbora,
 • Evropskega odbora regij,
 • organizacije COPA-COGECA,
 • organizacije IFOAM Organics Europe,
 • Evropskega parlamenta in
 • Sveta Evropske unije.

Časovnica

 1. 25. marec 2022

  Začetek prijavnega obdobja za nagrade

 2. 8. junij 2022

  Rok za oddajo prijav za nagrade: 8. junij 2022 do 23:59:59 po srednjeevropskem času.

 3. September 2022

  Odločitev o podelitvi nagrad

 4. 23. september 2022

  Podelitev nagrad

O ekoloških nagradah EU

Povečanje ekološkega kmetijstva, akvakulture in pridelave hrane močno prispeva k zmanjšanju uporabe kemičnih gnojil, pesticidov in protimikrobnih sredstev ter ima pozitivne učinke na naše podnebje, okolje, biotsko raznovrstnost in dobrobit živali. Zato je bila vloga ekološke pridelave opredeljena kot ključna pri doseganju ciljev evropskega zelenega dogovora, strategije „od vil do vilic“ in strategije za biotsko raznovrstnost. Na podlagi tega je Komisija opredelila cilj, da bo do leta 2030 ekološkemu kmetovanju namenjenih 25 % kmetijskih zemljišč v EU in da se bo znatno povečala ekološka akvakultura.

Komisija je marca 2021 sprejela akcijski načrt za razvoj ekološke pridelave, ki vključuje uvedbo vsakoletnih nagrad. Njihov namen je nagraditi najboljše in najbolj inovativne akterje v ekološki verigi ter prispevati k zmanjšanju vpliva kmetijstva na okolje in podnebje.

Ekološko kmetijstvo, akvakultura in hrana v EU

V Uredbi (EU) 2018/848 je v uvodni izjavi 1 navedeno: „Ekološka pridelava je celotni sistem upravljanja kmetijskega gospodarstva in pridelave hrane, ki združuje najboljše prakse na področju okolja in podnebnih ukrepov, visoko raven biotske raznovrstnosti, ohranjanje naravnih virov in uporabo visokih standardov dobrobiti živali in visokih standardov pridelave, skladno s povpraševanjem vedno večjega števila potrošnikov po proizvodih, pridelanih z uporabo naravnih snovi in postopkov.“

Ekološka pridelava se v EU povečuje. Leta 2019 je bilo ekološkemu kmetovanju namenjenih 8,5 % kmetijskih zemljišč v EU . To je ustrezalo 13,8 milijona hektarjev, kar je 45,8-odstotno povečanje v primerjavi z 9,5 milijona hektarjev leta 2012. Po statističnih podatkih Eurostata o ekološkem kmetovanju so bile države, v katerih je večina kmetijskih zemljišč EU, namenjenih ekološkemu kmetovanju, Španija (2,4 milijarde hektarjev, 17,4 % skupne površine EU), Francija (2,2 milijarde hektarjev, 16,2 % skupne površine EU), Italija (2,0 milijarde hektarjev, 14,5 % skupne površine EU) in Nemčija (1,3 milijarde hektarjev, 9,4 % skupne površine EU).

V celotni vrednostni verigi je bilo v EU dejavnih skoraj 344 000 ekoloških pridelovalcev in več kot 78 000 ekoloških predelovalcev. Ekološki kmetovalci so upravičeni do cenovnih premij, ki jih imajo ekološki proizvodi na trgu, njihovo dejavnost pa spodbuja hitro rastoče povpraševanje končnih potrošnikov po ekoloških proizvodih. Leta 2019 je vrednost trga EU na 106,4 milijarde evrov vrednem svetovnem trgu znašala 38,8 milijarde evrov, kar ga uvršča na drugo mesto za trgom ZDA, ki je ustvaril 48,2 milijarde evrov. Po statističnih podatkih FIBL sta velika trga v EU Nemčija (12 milijard evrov) in Francija (11,3 milijarde evrov).

Statistični podatki FIBL kažejo še, da so izdatki potrošnikov za ekološke proizvode na prebivalca najvišji na Danskem (344 evrov, kar ustreza 12 % nakupov živil) in v Luksemburgu (264 evrov, kar ustreza 8 % nakupov živil).

Ozaveščenost potrošnikov o ekološkem logotipu EU se povečuje. Leta 2020 je v raziskavi Eurobarometra logotip prepoznalo 56 % anketirancev v primerjavi s 27 % leta 2017. 80 % anketirancev meni, da so ekološki proizvodi okolju prijaznejši in spoštujejo višje standarde dobrobiti živali.

Dokumenti

24 MAREC 2022
Praktični vodnik za ekološke nagrade EU za leto 2022
slovenščina
(565.16 KB - PDF)
Prenesi

24 MAREC 2022
Ekološke nagrade EU – splošna predstavitev
slovenščina
(592.86 KB - PDF)
Prenesi

24 MAREC 2022
EU Organic Awards – privacy statement
English
(524.62 KB - PDF)
Prenesi