Skip to main content
Agriculture and rural development

ES Bioloģiskās ražošanas balvas

Uzvarētāji un uzvarētājas

ES bioloģiskās ražošanas balvu konkurss aptver septiņas kategorijas un astoņas balvas dažādiem bioloģiskās vērtības ķēdes dalībniekiem, kuri izstrādājuši izcilu, inovatīvu, ilgtspējīgu un iedvesmojošu projektu, kas rada reālu pievienoto vērtību bioloģiskajai ražošanai un patēriņam. Šīs balvas nav finansiālas.

Apbalvošanas ceremonija tika rīkota ES Bioloģiskās ražošanas dienā 2022. gada 23. septembrī. Uzvarētāji tika uzaicināti uz pasākumu Briselē, lai saņemtu balvas. Šajā pasākumā piedalījās pārstāvji no Eiropas Komisijas, Eiropas Parlamenta, Eiropas Savienības Padomes, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas, Reģionu komitejas, COPA-COGECA un IFOAM Organics Europe. Sniedzot labas prakses piemērus, uzvarētāji varēja izskaidrot savu projektu plašākai sabiedrībai.

EU Organic Awards logo

1. kategorija: Labākā bioloģiskā lauksaimniece un labākais bioloģiskais lauksaimnieks

Šīs balvas mērķis ir izteikt atzinību vienam lauksaimniekam un vienai lauksaimniecei par viņu darbu bioloģiskās lauksaimniecības jomā. Šo balvu organizē COPA-COGECA un Starptautiskā bioloģiskās lauksaimniecības kustību federācija (IFOAM Organics Europe).

2. kategorija: Labākais bioloģiskais reģions

Ar šo balvu tiek apbalvots ES reģions par tā darbībām, kuru mērķis ir veicināt bioloģisko ražošanu un patēriņu. Šo balvu organizē Eiropas Reģionu komiteja.

3. kategorija: Labākā bioloģiskā pilsēta

Ar šo balvu tiek izteikta atzinība pilsētai par darbībām, kuru mērķis ir veicināt bioloģisko ražošanu un patēriņu. Šo balvu organizē Eiropas Reģionu komiteja.

4. kategorija: Labākais biorajons

Ar šo balvu tiek izteikta atzinība biorajonam. “Biorajons” ir ģeogrāfiska teritorija, kurā lauksaimnieki, sabiedrība, tūrisma operatori, apvienības un publiskās iestādes vienojas par vietējo resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, kuras pamatā ir bioloģiskie principi un prakse. Šo balvu organizē Eiropas Reģionu komiteja.

5. kategorija: Labākais bioloģiskais mazais vai vidējais uzņēmums (MVU)

Ar šo balvu tiek izteikta atzinība ES bāzētam MVU, kas piedalās bioloģisko produktu pārstrādē. Šo balvu organizē Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja.

6. kategorija: Labākais bioproduktu mazumtirgotājs

Ar šo balvu tiek izteikta atzinība ES reģistrētam pārtikas mazumtirgotājam, kas pārdod bioloģiskos produktus. Šo balvu organizē Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja.

7. kategorija: Labākais bioloģiskais restorāns

Ar šo balvu tiek izteikta atzinība neatkarīgam restorānam vai viesnīcu vai ēdināšanas pakalpojumu uzņēmumam piederīgam restorānam, kurš savā ēdienkartē piedāvā sertificētus bioloģiskus produktus. Šo balvu organizē Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja.

Apbalvošanas ceremonijas fotoattēlu galerija

Kālab piedalīties konkursā?

Vēlaties veicināt sabiedrības augstāku informētību par bioloģisko ražošanu ES? Vēlaties veicināt bioloģisko produktu lielāku pieejamību un/vai zemākas cenas ES? Tālab esat īstenojuši vai šobrīd īstenojat izcilu, inovatīvu, ilgtspējīgu un citur īstenojamu projektu? Vēlaties plašu sabiedrību iepazīstināt ar šo projektu?

Ja atbilde uz vismaz vienu no iepriekš minētajiem jautājumiem ir “jā”, jums jāpadomā par dalību nākamajā ES bioloģiskās ražošanas balvu konkursā. Ja uzvarēsiet, saņemsiet (nefinansiālu) balvu, ar kuru tiek izteikta atzinība par jūsu projekta izcilību, un jūs varēsiet nostiprināt atpazīstamību. Un tā, ja esat:

 • bioloģiskā lauksaimniece vai bioloģiskais lauksaimnieks,
 • pilsēta vai reģions, kas veicina bioloģisko ražošanu, pacientiem vai skolēniem nodrošinot bioloģiskas maltītes vai citādi,
 • vai uzņēmums bioloģiskās pārtikas ķēdē ar inovatīvu pieeju,

— jums būtu jāpadomā par piedalīšanos ES bioloģiskās ražošanas balvu konkursā.

Pieteikšanās procedūra

2022. gada ES bioloģiskās ražošanas balvu konkursa kandidāti bija aicināti:

 • skatīt šīs tīmekļvietnes dažādās sadaļas, jo īpaši atbilstības kritērijus un atlases kritērijus;
 • izvēlieties balvu kategoriju, attiecībā uz kuru viņi vēlas izvirzīt savu kandidatūru;
 • pieteikties tiešsaistē no 2022. gada 25. marta līdz 8. jūnijam;
 • sniegt atbildes uz slēgtiem jautājumiem (daži no tiem attiecas uz četriem bioloģiskās ražošanas un ilgtspējas pīlāriem), lai palīdzētu žūrijai iegūt vairāk informācijas par kandidātiem.

Organizatori, atlases kritēriji, finālisti

Šajā sadaļā atradīsiet informāciju par 2022. gada ES bioloģiskās ražošanas balvu konkursa norisi.

ES balvas bioloģiskās ražošanas jomā kopīgi organizē Eiropas Komisija, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja, Eiropas Reģionu komiteja, COPA-COGECA un Starptautiskā bioloģiskās lauksaimniecības kustību federācija (IFOAM Organics Europe).

Žūrijā, kas lemj par galīgajiem uzvarētājiem, bija pārstāvji no:

 • Eiropas Komisijas,
 • Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas,
 • Eiropas Reģionu komitejas,
 • COPA-COGECA (Eiropas lauksaimnieku un Eiropas lauksaimniecības kooperatīvu asociācija),
 • Starptautiskās bioloģiskās lauksaimniecības kustību federācijas (IFOAM Organics Europe),
 • Eiropas Parlamenta,
 • Eiropas Savienības Padomes.

Hronoloģija

 1. 2022. gada 25. marts

  Pieteikšanās perioda sākums

 2. 2022. gada 8. jūnijs

  Pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš: 2022. gada 8. jūnijs (plkst. 23.59.59 pēc Briseles laika)

 3. 2022. gada septembris

  Lēmums par balvu piešķiršanu

 4. 2022. gada 23. septembris

  Apbalvošanas ceremonija

Par ES balvām bioloģiskās ražošanas jomā

Bioloģiskās lauksaimniecības, akvakultūras un pārtikas ražošanas pieaugums ievērojami palīdz samazināt ķīmisko mēslošanas līdzekļu, pesticīdu un pretmikrobu līdzekļu izmantojumu un pozitīvi ietekmē mūsu klimatu, vidi, bioloģisko daudzveidību un dzīvnieku labturību. Tāpēc tika noteikts, ka bioloģiskajai ražošanai ir centrāla loma Eiropas zaļā kursa, stratēģijas “No lauka līdz galdam” un Biodaudzveidības stratēģijas mērķu sasniegšanā. Līdz ar to Komisija ir noteikusi mērķi līdz 2030. gadam panākt, ka 25 % no ES lauksaimniecības zemes tiek atvēlēti bioloģiskajai lauksaimniecībai, un ievērojami palielināt bioloģiskās akvakultūras īpatsvaru.

2021. gada martā Komisija pieņēma rīcības plānu bioloģiskās ražošanas attīstībai, kurš ietver ikgadēju balvu piešķiršanu. Tiks apbalvoti labākie un inovatīvākie bioloģiskās ražošanas pārstāvji, kas palīdz samazināt lauksaimniecības ietekmi uz vidi un klimatu.

Bioloģiskā lauksaimniecība, akvakultūra un pārtika ES

Regulas (EU) 2018/848 pirmajā apsvērumā ir norādīts: “Bioloģiskā ražošana ir vispusīga lauku saimniecību pārvaldības un pārtikas ražošanas sistēma, kura apvieno labāko vides un klimata politikas praksi, lielu bioloģisko daudzveidību, dabas resursu saglabāšanu un augstus dzīvnieku labturības standartus un ražošanas standartus, kas atbilst arvien pieaugoša skaita patērētāju pieprasījumam pēc produktiem, kuru ražošanā izmantotas dabiskas vielas un procesi.”

Bioloģiskā ražošana ES pieaug. 2019. gadā 8,5 % ES lauksaimniecības zemes tika izmantoti bioloģiskajai lauksaimniecībai. Tas atbilst 13,8 miljoniem hektāru salīdzinājumā ar 9,5 miljoniem hektāru 2012. gadā, kas ir par 45,8 % vairāk. Saskaņā ar Eurostat statistikas datiem par bioloģisko lauksaimniecību valstis ar lielākajām bioloģiskajai lauksaimniecībai atvēlētajām lauksaimniecības zemes platībām ir Spānija (2,4 miljardi hektāru, 17,4 % no ES kopējā apjoma), Francija (2,2 miljardi hektāru, 16,2 % no ES kopējā apjoma), Itālija (2,0 miljardi hektāru, 14,5 % no ES kopējā apjoma) un Vācija (1,3 miljardi hektāru 9,4 % no ES kopējā apjoma).

Visā vērtības ķēdē ES aktīvi darbojās gandrīz 344 000 bioproduktu ražotāju un vairāk nekā 78 000 bioloģisko pārstrādātāju. Bioloģiskie lauksaimnieki gūst labumu no viņu bioloģisko produktu salīdzinoši augstākajām cenām tirgū un strauji augošā pieprasījuma pēc bioproduktiem no galapatērētāju puses. 2019. gadā ES (bioproduktu) tirgus daļa sasniedza 38,8 miljardus eiro pasaules tirgū, kura vērtība ir 106,4 miljardi eiro, un līdz ar to ieņēma otro vietu aiz ASV tirgus ar 48,2 miljardiem eiro. Lielie tirgi ES ir Vācija (12,0 miljardi eiro) un Francija (11,3 miljardi eiro) saskaņā ar FIBL statistiku.

Saskaņā ar FIBL statistiku patērētāju izdevumi par bioproduktiem uz vienu iedzīvotāju visaugstākie ir Dānijā (344 eiro, kas atbilst 12 % no pārtikas preču iepirkumiem) un Luksemburgā (264 eiro jeb 8 % no pārtikas preču iepirkumiem).

Arvien vairāk un vairāk patērētāju ir informēti par ES bioloģiskās lauksaimniecības logotipu. 2020. gadā 56 % Eirobarometra aptaujas respondentu atpazina logotipu; 2017. gadā to bija tikai 27 %. 80 % aptaujāto uzskata, ka bioprodukti ir videi draudzīgāki un atbilst augstākiem dzīvnieku labturības standartiem.

Dokumenti

24 MARTS 2022
2022. gada praktiskā rokasgrāmata attiecībā uz ES balvām bioloģiskās ražošanas jomā
latviešu
(568.18 KB - PDF)
Lejupielādēt

24 MARTS 2022
ES balvas bioloģiskās ražošanas jomā — vispārīgs ievads
latviešu
(577.67 KB - PDF)
Lejupielādēt

24 MARTS 2022
EU Organic Awards – privacy statement
English
(524.62 KB - PDF)
Lejupielādēt