Skip to main content
Logotip Europske komisije
Agriculture and rural development

Nagrade EU-a za ekološku proizvodnju

Upoznajte dobitnike

Nagrade EU-a za ekološku proizvodnju uključuju osam nagrada u sedam različitih kategorija. Njima se odaje priznanje raznim dionicima u ekološkom vrijednosnom lancu koji su razvili izvrstan, inovativan, održiv i inspirativan projekt koji ima stvarnu dodanu vrijednost za ekološku proizvodnju i potrošnju. Nagrade su nenovčane.

Svečana dodjela nagrada održana je na Dan ekološke proizvodnje u EU-u, 23. rujna 2022. u Bruxellesu, gdje su dobitnici primili svoje nagrade. U tom događanju sudjelovali su predstavnici Europske komisije, Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije, Europskog gospodarskog i socijalnog odbora, Odbora regija te organizacija COPA-COGECA i IFOAM Organics Europe. Navodeći najbolje primjere iz prakse, dobitnici su mogli objasniti svoje projekte široj javnosti.

EU Organic Awards logo

Kategorija 1.: Najbolja ekološka poljoprivrednica i Najbolji ekološki poljoprivrednik

Cilj je ove nagrade odati priznanje poljoprivrednici i poljoprivredniku za rad koji obavljaju u području ekološke proizvodnje. Organizatori nagrade su COPA-COGECA i IFOAM Organics Europe.

Kategorija 2.: Najbolja ekološka regija

Ovom se nagradom odaje priznanje regiji EU-a za rad na poticanju ekološke proizvodnje i potrošnje. Nagradu organizira Europski odbor regija.

Kategorija 3.: Najbolji ekološki grad

Ovom se nagradom odaje priznanje gradu za rad na poticanju ekološke proizvodnje i potrošnje. Nagradu organizira Europski odbor regija.

Kategorija 4.: Najbolji ekološki biookrug

Ovom se nagradom odaje priznanje biookrugu. Biookrug je zemljopisno područje na kojem poljoprivrednici, građani, turistički subjekti, udruge i javna tijela zajednički i na održiv način upravljaju lokalnim resursima, vodeći se ekološkim načelima i ekološkom praksom. Nagradu organizira Europski odbor regija.

Kategorija 5.: Najbolje ekološko malo ili srednje poduzeće (MSP)

Ovom se nagradom odaje priznanje MSP-u u EU-u koji prerađuje ekološke proizvode. Nagradu organizira Europski gospodarski i socijalni odbor.

Kategorija 6.: Najbolji trgovac ekološkim prehrambenim proizvodima na malo

Ovom se nagradom odaje priznanje trgovcu na malo u EU-u koji prodaje ekološke prehrambene proizvode. Nagradu organizira Europski gospodarski i socijalni odbor.

Kategorija 7.: Najbolji ekološki restoran

Ovom se nagradom odaje priznanje restoranu, bilo da je samostalan, da posluje u sklopu hotela ili u sektoru cateringa, koji na jelovniku ima certificirane ekološke proizvode. Nagradu organizira Europski gospodarski i socijalni odbor.

Galerija fotografija sa svečane dodjele nagrada

Razlozi za prijavu

Želite li pridonijeti većoj informiranosti javnosti o ekološkoj proizvodnji u EU-u? Želite li pridonijeti većoj cjenovnoj pristupačnosti i/ili dostupnosti ekoloških proizvoda u EU-u? Jeste li osmislili i proveli, ili još uvijek provodite, izvrstan, inovativan, održiv i ponovljiv projekt u tu svrhu? Želite li da javnost sazna više o vašem projektu?

Ako ste na bilo koje od navedenih pitanja odgovorili ˜potvrdno, trebali biste se prijaviti za sljedeću dodjelu nagrada EU-a za ekološku proizvodnju. Ako pobijedite, dobit ćete nenovčano priznanje, a vaš će projekt dobiti veću vidljivost u široj javnosti. Stoga ako ste:

 • ekološki poljoprivrednik
 • grad ili regija u čijim se bolnicama i školama poslužuju obroci od ekološki proizvedenih namirnica ili u kojima se na neki drugi način promiče ekološka proizvodnja
 • poduzeće u ekološkom prehrambenom lancu i smatrate da je vaš pristup jedinstven

trebali biste se prijaviti za nagrade EU-a za ekološku proizvodnju.

Postupak prijave

Od kandidata za nagrade EU-a za ekološku proizvodnju 2022. tražilo se da:

 • pročitaju informacije u različitim odjeljcima na ovoj internetskoj stranici, prije svega informacije o kriterijima prihvatljivosti i kriterijima za odabir;
 • odaberu kategoriju nagrade za koju se žele prijaviti;
 • ispune prijavu putem interneta od 25. ožujka do 8. lipnja 2022.;
 • pruže odgovore na zatvorena usmjeravajuća pitanja, od kojih se neka odnose na četiri načela ekološke proizvodnje i na stupove održivosti, kako bi se žiriju pomoglo da dobije više informacija o podnositeljima zahtjeva.

Organizatori, kriteriji odabira, finalisti

U ovom odjeljku možete pronaći informacije o postupku dodjele nagrada EU-a za ekološku proizvodnju 2022.

Nagrade EU-a za ekološku proizvodnju zajednički organiziraju Europska komisija, Europski gospodarski i socijalni odbor, Europski odbor regija i organizacije COPA-COGECA i IFOAM Organics Europe.

Žiri koji će odlučiti o dobitnicima nagrada sastavljen je od predstavnika:

 • Europske komisije
 • Europskog gospodarskog i socijalnog odbora
 • Europskog odbora regija
 • organizacije COPA-COGECA
 • organizacije IFOAM Organics Europe
 • Europskog parlamenta i
 • Vijeća Europske unije.

Vremenski okvir

 1. 25. ožujka 2022.

  Početak razdoblja prijave za nagrade

 2. 8. lipnja 2022.

  Rok za podnošenje prijava za nagrade: 8. lipnja 2022. u 23:59:59 sati prema srednjoeuropskom vremenu.

 3. Rujan 2022.

  Odluka o dobitnicima nagrada

 4. 23. rujna 2022.

  Svečana dodjela nagrada

O nagradama EU-a za ekološku proizvodnju

Povećanje ekološke proizvodnje u poljoprivredi i akvakulturi uvelike pridonosi smanjenju upotrebe kemijskih gnojiva, pesticida i antimikrobnih sredstava te pozitivno utječe na klimu, okoliš, bioraznolikost i dobrobit životinja. Zato je ekološka proizvodnja prepoznata kao čimbenik koji ima ključnu ulogu u ostvarivanju ciljeva europskog zelenog plana, strategije „od polja do stola” i strategije za bioraznolikost. Komisija je stoga kao ciljeve koje treba postići do 2030. utvrdila 25 % poljoprivrednog zemljišta u EU-u pod ekološkim uzgojem i znatno povećanje ekološke akvakulture.

Komisija je u ožujku 2021. donijela Akcijski plan za razvoj ekološkog sektora, koji uključuje uvođenje godišnjih nagrada. Cilj je nagraditi najbolje i najinovativnije dionike u ekološkom vrijednosnom lancu koji pridonose smanjenju utjecaja poljoprivrede na okoliš i klimu.

Ekološka poljoprivreda, akvakultura i hrana u EU-u

U Uredbi (EU) 2018/848 u uvodnoj izjavi 1. navodi se sljedeće: „Ekološka proizvodnja sveobuhvatan je sustav upravljanja poljoprivrednim gospodarstvima i proizvodnjom hrane u kojem su ujedinjeni najbolja praksa u pogledu okoliša i klime, visoka razina bioraznolikosti, očuvanje prirodnih resursa te primjena visokih standarda za dobrobit životinja i visokih proizvodnih standarda koji su u skladu s potražnjom sve većeg broja potrošača za proizvodima proizvedenima uz primjenu prirodnih tvari i procesa.”

Ekološka proizvodnja u EU-u raste. U 2019. ekološkim uzgojem bilo je obuhvaćeno 8,5 % poljoprivrednog zemljišta EU-a. To iznosi 13,8 milijuna hektara, što je povećanje od 45,8 % u odnosu na 9,5 milijuna hektara u 2012. Države članice na koje otpada najveći dio poljoprivrednog zemljišta pod ekološkom proizvodnjom u EU-u jesu Španjolska (2,4 milijarde hektara, 17,4 % poljoprivrednog zemljišta EU-a pod ekološkom proizvodnjom), Francuska (2,2 milijarde hektara, 16,2 % poljoprivrednog zemljišta EU-a pod ekološkom proizvodnjom), Italija (2,0 milijarde hektara, 14,5 % poljoprivrednog zemljišta EU-a pod ekološkom proizvodnjom) i Njemačka (1,3 milijarde hektara, 9,4 % poljoprivrednog zemljišta EU-a pod ekološkom proizvodnjom), prema Eurostatovim statističkim podacima o ekološkoj proizvodnji.

U cijelom vrijednosnom lancu u EU-u bilo je aktivno gotovo 344 000 ekoloških proizvođača i više od 78 000 prerađivača ekoloških proizvoda. Ekološki poljoprivrednici imaju koristi od viših cijena koje ekološki proizvodi postižu na tržištu i od brzo rastuće potražnje krajnjih potrošača za ekološkim proizvodima. U 2019. globalno tržište ekoloških proizvoda imalo je vrijednost od 106,4 milijarde eura, od čega je na tržište EU-a otpadalo 38,8 milijardi eura, što ga stavlja na drugo mjesto odmah iza SAD-a (48,2 milijarde eura). Velika su tržišta u EU-u Njemačka (12,0 milijardi eura) i Francuska (11,3 milijarde eura), prema statističkim podacima FIBL-a.

Potrošnja na ekološke proizvode po glavi stanovnika najveća je u Danskoj (344 eura, što odgovara 12 % potrošnje za živežne namirnice) i Luksemburgu (264 eura, što odgovara 8 % potrošnje za živežne namirnice), prema statističkim podacima FIBL-a.

Informiranost potrošača o znaku EU-a za ekološku proizvodnju sve je veća. U anketi Eurobarometra 2020. taj je znak prepoznalo 56 % ispitanika, a 2017. njih 27 %. U toj anketi 80 % ispitanika reklo je da vjeruje da su ekološki proizvodi ekološki prihvatljiviji i da znače poštovanje viših standarda u pogledu dobrobiti životinja.

Dokumenti

24 OŽUJAK 2022
Praktični vodič za nagrade EU-a za ekološku proizvodnju za 2022.
hrvatski
(569.1 KB - PDF)
Preuzimanje

24 OŽUJAK 2022
Nagrade EU-a za ekološku proizvodnju – opći uvod
hrvatski
(598.33 KB - PDF)
Preuzimanje

24 OŽUJAK 2022
EU Organic Awards – privacy statement
English
(524.62 KB - PDF)
Preuzimanje