Skip to main content
Agriculture and rural development

EU:n luomupalkintojen 2022 voittajat

EU:n luomupalkinnoista kisataan 7 kilpailusarjassa, joista yhdessä palkitaan 2 viljelijää. Kyseessä ovat tunnustuspalkinnot (ei rahapalkinnot). Palkinnonsaajat ovat kehittäneet erinomaisen, innovatiivisen, kestävän ja inspiroivan hankkeen, joka tuottaa todellista lisäarvoa luomutuotannolle ja -tuotteiden kuluttajille.

Brysselissä EU:n luomupäivänä 23.9.2022 pidetyssä palkintotilaisuudessa olivat voittajien lisäksi edustettuina Euroopan komissio, Euroopan parlamentti, Euroopan unionin neuvosto, Euroopan talous- ja sosiaalikomitea, Euroopan alueiden komitea, COPA-COGECA ja IFOAM Organics Europe. Juhlatilaisuuden aikana palkinnonsaajat pääsivät esittelemään hankkeitaan ja niiden hyviä käytäntöjä laajemmalle yleisölle.

EU Organic Awards logo

Kilpailusarja 1: Paras luomuviljelijä (nainen) ja paras luomuviljelijä (mies)

Tässä sarjassa jaetaan palkinto yhdelle nais- ja yhdelle miesviljelijälle tunnustuksena luomualalla tehdystä työstä. Tämän palkintokilpailun järjestävät EU:n viljelijä- ja osuuskuntajärjestö (COPA-COGECA) ja eurooppalaisten luomualan järjestöjen liitto (IFOAM Organics Europe).

Kilpailusarja 2: Paras luomualue

Palkinto myönnetään EU:ssa sijaitsevalle alueelle tunnustuksena luonnonmukaisen tuotannon ja luomutuotteiden kulutuksen edistämisestä. Tämän palkintokilpailun järjestää Euroopan alueiden komitea.

Kilpailusarja 3: Paras luomukaupunki

Palkinto myönnetään kunnalle/kaupungille tunnustuksena luonnonmukaisen tuotannon ja luomutuotteiden kulutuksen edistämisestä. Tämän palkintokilpailun järjestää Euroopan alueiden komitea.

Kilpailusarja 4: Paras bioalue

Palkinto myönnetään tunnustuksena ns. bioalueelle. ’Bioalueella’ tarkoitetaan maantieteellistä aluetta, jolla viljelijät, asukkaat, matkanjärjestäjät, yhdistykset ja viranomaiset yhteistyössä hallinnoivat paikallisia resursseja luonnonmukaisen tuotannon periaatteiden ja käytäntöjen mukaisesti. Tämän palkintokilpailun järjestää Euroopan alueiden komitea.

Kilpailusarja 5: Paras luomualan (pk-yritys)

Palkinto myönnetään EU:ssa sijaitsevalle pk-yritykselle, joka valmistaa tai jalostaa luonnonmukaisia tuotteita. Tämän palkintokilpailun järjestää Euroopan talous- ja sosiaalikomitea.

Kilpailusarja 6: Paras luomuelintarvikkeiden vähittäismyyjä

Palkinto myönnetään EU:ssa sijaitsevalle luomuelintarvikkeiden vähittäismyyjälle. Tämän palkintokilpailun järjestää Euroopan talous- ja sosiaalikomitea.

Kilpailusarja 7: Paras luomuravintola

Palkinto myönnetään ravintolalle, joka valikoimassa on luomusertifioituja tuotteita. Kyseessä voi olla joko itsenäinen ravintola tai hotelli- tai catering-alan yritys. Tämän palkintokilpailun järjestää Euroopan talous- ja sosiaalikomitea.

Kuvia palkintojenjakotilaisuudesta

Miksi EU:n luomupalkintoa kannattaa hakea?

Toivoisitko, että yhä useammat ihmiset EU:ssa tutustuvat luonnonmukaiseen tuotantoon? Haluatko vaikuttaa siihen, että luomutuotteet ovat kohtuuhintaisia ja/tai nykyistä paremmin saatavilla EU:ssa? Oletko toteuttanut onnistuneen, innovatiivisen ja kestävyysarvoja edistävän hankkeen, joka tukee edellä mainittuja tavoitteita ja jollainen voitaisiin toteuttaa myös muualla? Haluatko kertoa hankkeestasi muillekin?

Jos vastasit ”kyllä” johonkin näistä kysymyksistä, sinun kannattaa osallistua EU:n luomupalkintokilpailuun. Jos hankkeesi voittaa, saat tunnustuspalkinnon ja lisää näkyvyyttä hankkeellesi (kilpailussa ei jaeta rahapalkintoja). EU:n luomupalkintoa voivat hakea

 • luomutuottajat
 • kunnat ja alueet, jotka edistävät toiminnassaan luonnonmukaista tuotantoa (esim. panostamalla luomuruokaan kouluissa ja julkisissa laitoksissa)
 • luomuelintarvikeketjun yritykset, jolla on uusi, omaperäinen toimintamalli.

Jos edustat jotakin näistä ryhmistä, tee hakemus!

Hakumenettely

Vuoden 2022 EU:n luomupalkintojen hakuohjeet olivat seuraavat:

 • lue sivuston eri osiot, erityisesti osallistumisedellytykset ja valintaperusteet
 • valitse sopiva kilpailusarja
 • tee hakemus verkossa 25.3.–8.6.2022
 • vastaa kysymyksiin, joilla kerätään valintalautakunnalle tietoa hakijoista ja hankkeista (mm. luomu- ja kestävyysperiaatteiden soveltamisesta).

Järjestäjät, palkintoperusteet ja finalistit

Tässä osiossa on EU:n luomupalkintokilpailua 2022 varten julkaistuja ohjeita ja tietoa kilpailun osallistujista.

EU:n luomupalkintokilpailun järjestävät yhdessä Euroopan komissio, Euroopan talous- ja sosiaalikomitea, Euroopan alueiden komitea, COPA-COGECA ja IFOAM Organics Europe.

Kilpailun voittajat valitsee palkintolautakunta, jossa ovat edustettuina

 • Euroopan komissio
 • Euroopan sosiaali- ja talouskomitea
 • Euroopan alueiden komitea
 • COPA-COGECA
 • IFOAM Organics Europe
 • Euroopan parlamentti
 • Euroopan unionin neuvosto.

Aikajana

 1. 25.3.2022

  Kilpailu käynnistyy

 2. 8.6.2022

  Palkintojen hakuaika päättyy 8.6.2022.

 3. Syyskuu 2022

  Voittajat valitaan

 4. 23.9.2022

  Palkintotilaisuus

Tietoa EU:n luomupalkinnoista

Luonnonmukainen maatalous ja vesiviljely yleistyvät ja luomuelintarvikkeiden kysyntä kasvaa koko ajan. Samalla kemiallisten lannoitteiden ja torjunta-aineiden sekä mikrobilääkkeiden käyttö vähenee huomattavasti. Lisäksi luomutuotanto vaikuttaa myönteisesti ilmastoon, ympäristöön, luonnon monimuotoisuuteen ja eläinten hyvinvointiin. Luomutuotannolla on todettu olevan tärkeä rooli Euroopan vihreän kehityksen ohjelman, pellolta pöytään -strategian ja biodiversiteettistrategian tavoitteiden saavuttamisessa. Tästä syystä komission tavoitteena on kasvattaa luomuviljelyyn käytettävän EU:n maatalousmaan osuus 25 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä ja lisätä merkittävästi luonnonmukaista vesiviljelyä.

Komissio hyväksyi maaliskuussa 2021 luomutuotannon kehittämistä koskevan toimintasuunnitelman, jossa esitettiin vuotuisten palkintojen myöntämistä alan edelläkävijöille. Palkinnoilla palkitaan parhaat ja innovatiivisimmat luomualan toimijat, joiden tukevat hankkeillaan maatalouden ympäristö- ja ilmastovaikutusten vähentämistä.

Luonnonmukainen maatalous ja vesiviljely ja luomuelintarvikkeet EU:ssa

Luonnonmukainen tuotanto on kokonaisvaltainen tilanhoidon ja elintarviketuotannon järjestelmä, jossa yhdistyvät ympäristön ja ilmastotoimien kannalta parhaat käytännöt, runsas biologinen monimuotoisuus, luonnonvarojen säästäminen sekä tiukkojen vaatimusten soveltaminen eläinten hyvinvointiin ja tuotantoon, mikä vastaa kuluttajien kasvavaa kysyntää tuotteista, jotka on tuotettu luonnollisista aineksista ja luonnollisin menetelmin (asetuksen (EU) 2018/848 johdanto-osan 1 kappale).

Luonnonmukainen tuotanto yleistyy EU:ssa. Vuonna 2019 EU:n maatalousmaasta 8,5 % eli 13,8 miljoonaa hehtaaria oli luonnonmukaisen maatalouden piirissä. Verrattuna 9,5 miljoonaan hehtaariin vuonna 2012, kasvu oli 45,8 %. Suurin osa luonnonmukaisesta maatalousmaasta EU:ssa oli Eurostatin tilastojen mukaan neljässä maassa: Espanja (2,4 mrd. ha eli 17,4 % EU:n kokonaismäärästä), Ranska (2,2 mrd. ha eli 16,2 % kokonaismäärästä), Italia (2,0 mrd. ha eli 14,5 % kokonaismäärästä) ja Saksa (1,3 mrd. ha eli 9,4 % kokonaismäärästä), ks. Eurostatin luonnonmukaista viljelyä koskevat tilastot.

Koko arvoketjussa toimi vuonna 2019 lähes 344 000 luomutuottajaa ja yli 78 000 luomua jalostavaa yritystä. Luomuviljelijät hyötyvät luomutuotteiden korkeammista markkinahinnoista ja luomutuotteiden nopeasti kasvavasta kysynnästä. Vuonna 2019 EU:n luomumarkkinat olivat maailman toiseksi suurimmat (38,8 mrd. euroa) Yhdysvaltojen (48,2 mrd. euroa) jälkeen. Maailman luomumarkkinoiden arvo oli kyseisenä vuonna 106,4 miljardia euroa. EU:n suuria luomumarkkinamaita ovat Saksa (12,0 mrd. euroa) ja Ranska (11,3 mrd. euroa) luonnonmukaisen maatalouden tutkimuslaitoksen FIBL:n tilastojen mukaan.

Kuluttajat käyttävät eniten rahaa luomutuotteisiin asukasta kohden Tanskassa (344 euroa eli 12 % ruokaostoksista) ja Luxemburgissa (264 euroa eli 8 % ruokaostoksista) FIBL:n tilastojen mukaan.

Yhä useampi kuluttaja tunnistaa EU:n luomutunnuksen. Vuonna 2020 Eurobarometri-kyselyyn vastanneista 56 % tunnisti logon, kun vuonna 2017 sen tunnisti 27 %. Vastaajista 80 % oli sitä mieltä, että luomutuotteet ovat ympäristöystävällisempiä ja että niissä noudatetaan tiukempia eläinten hyvinvointivaatimuksia.

Asiakirjat

24 MAALISKUU 2022
Käytännön opas – EU:n luomupalkinnot 2022
suomi
(553.11 KB - PDF)
Lataa
 • български
  (683.03 KB - PDF)
  Lataa
 • español
  (663.02 KB - PDF)
  Lataa
 • čeština
  (672.33 KB - PDF)
  Lataa
 • dansk
  (568.3 KB - PDF)
  Lataa
 • Deutsch
  (571.21 KB - PDF)
  Lataa
 • eesti
  (557.55 KB - PDF)
  Lataa
 • ελληνικά
  (667.01 KB - PDF)
  Lataa
 • English
  (669.75 KB - PDF)
  Lataa
 • français
  (669.45 KB - PDF)
  Lataa
 • hrvatski
  (569.1 KB - PDF)
  Lataa
 • italiano
  (657.51 KB - PDF)
  Lataa
 • latviešu
  (568.18 KB - PDF)
  Lataa
 • lietuvių
  (673.45 KB - PDF)
  Lataa
 • magyar
  (672.24 KB - PDF)
  Lataa
 • Malti
  (680.09 KB - PDF)
  Lataa
 • Nederlands
  (665.64 KB - PDF)
  Lataa
 • polski
  (674.8 KB - PDF)
  Lataa
 • português
  (668.78 KB - PDF)
  Lataa
 • română
  (565.61 KB - PDF)
  Lataa
 • slovenčina
  (675.57 KB - PDF)
  Lataa
 • slovenščina
  (565.16 KB - PDF)
  Lataa
 • svenska
  (664.93 KB - PDF)
  Lataa

24 MAALISKUU 2022
EU:n luomupalkinnot – yleinen johdanto
suomi
(576.44 KB - PDF)
Lataa
 • български
  (704.22 KB - PDF)
  Lataa
 • español
  (690.21 KB - PDF)
  Lataa
 • čeština
  (701.9 KB - PDF)
  Lataa
 • dansk
  (695.78 KB - PDF)
  Lataa
 • Deutsch
  (603.59 KB - PDF)
  Lataa
 • eesti
  (584.48 KB - PDF)
  Lataa
 • ελληνικά
  (690.53 KB - PDF)
  Lataa
 • English
  (693.64 KB - PDF)
  Lataa
 • français
  (697.68 KB - PDF)
  Lataa
 • hrvatski
  (598.33 KB - PDF)
  Lataa
 • italiano
  (583.42 KB - PDF)
  Lataa
 • latviešu
  (577.67 KB - PDF)
  Lataa
 • lietuvių
  (602.14 KB - PDF)
  Lataa
 • magyar
  (719.38 KB - PDF)
  Lataa
 • Malti
  (711.22 KB - PDF)
  Lataa
 • Nederlands
  (697.48 KB - PDF)
  Lataa
 • polski
  (711.06 KB - PDF)
  Lataa
 • português
  (695.6 KB - PDF)
  Lataa
 • română
  (595.51 KB - PDF)
  Lataa
 • slovenčina
  (706.51 KB - PDF)
  Lataa
 • slovenščina
  (592.86 KB - PDF)
  Lataa
 • svenska
  (692.71 KB - PDF)
  Lataa

24 MAALISKUU 2022
EU Organic Awards – privacy statement
English
(524.62 KB - PDF)
Lataa