Skip to main content
Agriculture and rural development

EU's priser for økologi

Mød vinderne

EU uddeler otte priser for økologi i syv forskellige kategorier. Priserne anerkender aktører i den økologiske værdikæde, der har udviklet et fremragende, innovativt, bæredygtigt og inspirerende projekt, som har skabt reel merværdi for økologisk produktion og forbrug. Priserne omfatter ingen pengepræmie.

Prisuddelingen blev afholdt på EU-dagen for økologi den 23. september 2022. Vinderne blev inviteret til et arrangement i Bruxelles for at modtage deres priser. Repræsentanter for Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget, COPA-COGECA og IFOAM Organics Europe deltog i prisoverrækkelsen. Vinderne kunne her ved hjælp af eksempler på bedste praksis forklare deres projekt over for en bredere offentlighed.

EU Organic Awards logo

Kategori 1: Bedste kvindelige økologiske landbruger og bedste mandlige økologiske landbruger

Prisen tildeles en landbruger (én kvinde og én mand) for det arbejde, de gør for økologi. Denne pris arrangeres af landbrugsorganisationerne COPA-COGECA og IFOAM Organics Europe.

Kategori 2: Bedste økologiske region

Denne pris tildeles en EU-region for dens indsats for at fremme økologisk produktion og forbrug. Prisen arrangeres af Det Europæiske Regionsudvalg.

Kategori 3: Bedste økologiske by

Denne pris tildeles en by for dens indsats for at fremme økologisk produktion og forbrug. Prisen arrangeres af Det Europæiske Regionsudvalg.

Kategori 4: Bedste økodistrikt

Denne pris tildeles et økodistrikt. Et økodistrikt er et geografisk område, hvor landbrugere, borgere, turistbranchen, foreninger og offentlige myndigheder går sammen om bæredygtig forvaltning af lokale ressourcer med udgangspunkt i økologiske principper og praksisser. Prisen arrangeres af Det Europæiske Regionsudvalg.

Kategori 5: Bedste økologiske lille eller mellemstore virksomhed (SMV)

Denne pris tildeles en EU-baseret SMV, der forarbejder økologiske produkter. Prisen arrangeres af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg.

Kategori 6: Bedste økologiske fødevaredetailhandler

Denne pris tildeles en EU-baseret detailhandel, der sælger økologiske produkter. Prisen arrangeres af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg.

Kategori 7: Bedste økologiske restaurant

Denne pris tildeles en restaurant, som enten er selvstændig eller del af et hotel eller en cateringvirksomhed, og som har certificerede økologiske produkter på menuen. Prisen arrangeres af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg.

Galleri fra prisuddelingen

Hvorfor skal man ansøge?

Vil du være med til at øge offentlighedens kendskab til økologisk produktion i EU? Vil du være med til at gøre EU's økologiske produkter billigere og mere tilgængelige? Har du udviklet og gennemført et fremragende, innovativt og bæredygtigt projekt til dette formål, som andre kan kopiere, eller er du i gang med at gennemføre et? Vil du gerne øge offentlighedens kendskab til dit projekt?

Hvis du kan svare ja til et af ovenstående spørgsmål, skulle du overveje at ansøge om at være med i næste udgave af EU's priser for økologi. Hvis du vinder, vil du modtage en pris (ikke en pengepræmie), der anerkender dit projekt, og gør det mere synligt for offentligheden. Så uanset om du:

 • er økologisk landbruger
 • repræsenterer en by eller region, der serverer økologiske måltider til patienter eller elever eller på anden måde fremmer økologisk produktion
 • repræsenterer en virksomhed i den økologiske fødevarekæde med en unik tilgang

opfordrer vi dig til at ansøge om en af EU's priser for økologi.

Hvordan ansøger man?

Ansøgerne til EU's priser for økologi blev i 2022 bedt om at:

 • læse de forskellige afsnit på dette websted, især om kriterierne for deltagelse og udvælgelse
 • vælge den priskategori, de ønskede at deltage i
 • ansøge online fra den 25. marts til den 8. juni 2022
 • svare på lukkede vejledende spørgsmål (nogle vedrørende de fire principper for økologi og bæredygtighedssøjlerne), så juryen får mere at vide om ansøgerne.

Arrangører, udvælgelseskriterier og finalister

I dette afsnit kan du læse mere om, hvordan 2022-udgaven af EU's priser for økologi forløb.

EU's priser for økologi arrangeres i fællesskab af Europa-Kommissionen, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Det Europæiske Regionsudvalg, COPA-COGECA og IFOAM Organics Europe.

Juryen, der valgte de endelige vindere, bestod af repræsentanter for:

 • Europa-Kommissionen
 • Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
 • Det Europæiske Regionsudvalg
 • COPA-COGECA
 • IFOAM Organics Europe
 • Europa-Parlamentet
 • Rådet for Den Europæiske Union.

Tidslinje

 1. 25. marts 2022

  Ansøgningsperioden for priserne starter

 2. 8. juni 2022

  Frist for indsendelse af ansøgninger om priserne er den 8. juni 2022 kl. 23:59:59 dansk sommertid

 3. September 2022

  Vinderne udpeges

 4. 23. september 2022

  Prisuddeling

Om EU's priser for økologi

Fremgangen inden for økologisk landbrug, økologisk akvakultur og økologiske fødevarer bidrager i høj grad til at reducere brugen af kemiske gødningsstoffer, pesticider og antimikrobielle stoffer og har en positiv virkning på klimaet, miljøet, biodiversiteten og dyrevelfærden. Det er derfor, at økologisk produktion har en vigtig funktion med hensyn til at nå målene i den europæiske grønne pagt, jord til bord-strategien og biodiversitetsstrategien. Derfor har Kommissionen fastsat et mål om, at 25 % af EU's landbrugsjord skal dyrkes økologisk senest i 2030, og at der skal ske en betydelig stigning i økologisk akvakultur.

Kommissionen vedtog i marts 2021 en handlingsplan for udviklingen af økologisk produktion, som bl.a. omfatter uddeling af årlige priser. Priserne skal gå til de bedste og mest innovative økologiske aktører og hjælpe med at mindske landbrugets indvirkning på miljøet og klimaet.

Økologisk landbrug, økologisk akvakultur og økologiske fødevarer i EU

I betragtning 1 i forordning (EU) 2018/848 hedder det, at "[ø]kologisk produktion er et samlet system for landbrugsdrift og fødevareproduktion, der kombinerer bedste praksis på miljø- og klimaområdet, en høj grad af biodiversitet, bevarelse af naturressourcer og anvendelse af høje dyrevelfærdsstandarder og høje produktionsstandarder i overensstemmelse med stadig flere forbrugeres efterspørgsel efter produkter, der produceres ved anvendelse af naturlige stoffer og processer".

Den økologiske produktion vokser i EU. I 2019 blev 8,5 % af EU's landbrugsareal brugt til økologisk landbrug. Det svarer til 13,8 mio. ha, hvilket er en stigning på 45,8 % i forhold til 2012 (9,5 mio. ha). De lande, der havde størstedelen af EU's økologiske landbrugsarealer, var Spanien (2,4 mia. ha, 17,4 % af EU's samlede areal), Frankrig (2,2 mia. hektar, 16,2 % af EU's samlede areal), Italien (2,0 mia. hektar, 14,5 % af EU's samlede areal) og Tyskland (1,3 mia. ha, 9,4 % af EU's samlede areal) ifølge Eurostats statistikker for økologisk landbrug.

Fordelt over hele værdikæden var der næsten 344.000 aktive økologiske producenter og over 78.000 aktive økologiske forarbejdningsvirksomheder i EU. Økologiske landbrugere nyder godt af de højere priser, som økologiske produkter sælger for på markedet, og den hastigt voksende efterspørgsel efter økologiske produkter fra de endelige forbrugere. I 2019 udgjorde EU-markedet 38,8 mia. euro af et globalt marked på 106,4 mia. euro, hvor det var nummer to efter det amerikanske marked, som udgjorde 48,2 mia. euro. EU's største markeder er Tyskland (12,0 mia. euro) og Frankrig (11,3 mia. euro) ifølge FIBL Statistics.

Forbrugerudgifterne pr. indbygger til økologiske produkter er ifølge FIBL Statistics højest i Danmark (344 euro, svarende til 12 % af dagligvareindkøbene) og Luxembourg (264 euro, svarende til 8 % af dagligvareindkøbene).

Forbrugerne er blevet mere bevidste om EU's økomærke. I 2020 genkendte 56 % af svarpersonerne i en Eurobarometer-undersøgelse mærket sammenlignet med 27 % i 2017. 80 % af svarpersonerne i undersøgelsen mener, at økologiske produkter er mere miljøvenlige og fører til bedre standarder for dyrevelfærd.

Dokumenter

24 MARTS 2022
Praktisk vejledning for EU-priserne for økologi 2022
dansk
(568.3 KB - PDF)
Download

24 MARTS 2022
EU-priser for økologi — generel indledning
dansk
(695.78 KB - PDF)
Download

24 MARTS 2022
EU Organic Awards – privacy statement
English
(524.62 KB - PDF)
Download