Gå direkt till innehållet
Agriculture and rural development

Förordningar om geografiska beteckningar och kvalitetsordningar

Förordningar om livsmedel och jordbruksprodukter

Här hittar vi bland annat geografiska beteckningar och garanterade traditionella specialiteter. Lagstiftningen beskriver hur man använder kvalitetsordningarna och unionssymbolerna och hur man märker livsmedel från jordbruket som innehåller ingredienser med skyddad ursprungsbeteckning (SUB) eller skyddad geografisk beteckning (SGB).

Förordningar om vin

Vinsektorn är en del av den samlade marknadsordningen, och omfattas av sin särskilda förordning och EU:s kvalitetsordningar. Annan lagstiftning omfattar bestämmelser för hur kvalitetsordningarna ska genomföras, de kontroller som krävs och märkning och presentation av vissa vinprodukter.

Förordningar om spritdrycker

Förordningarna innehåller bestämmelser om definition, beskrivning, presentation och märkning av spritdrycker samt om skydd av geografiska beteckningar för spritdrycker.

  • Förordning (EU) 2019/787 om definition, beskrivning, presentation och märkning av spritdrycker, användning av namn på spritdrycker i presentationen och märkningen av andra livsmedel
  • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1235 om komplettering av förordning (EU) 2019/787 med regler om ansökningar om registrering av geografiska beteckningar för spritdrycker, ändringar av produktspecifikationer, avregistrering och registret
  • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1465 om ändring av förordning (EU) 2019/787 vad gäller definitionen av antydningar till föreskrivna beteckningar för spritdrycker eller geografiska beteckningar för spritdrycker och deras användning i beskrivningen, presentationen och märkningen av andra spritdrycker än de spritdrycker till vilka antydningar görs
  • Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1236 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/787 vad gäller ansökningar om registrering av geografiska beteckningar för spritdrycker, invändningsförfarandet, ändringar av produktspecifikationer och avregistrering

Förordningar om produkter från bergsområden

Det frivilliga kvalitetsbegreppet ”produkt från bergsområden” har införts för att lyfta fram jordbruksprodukter som producerats under svåra förhållanden i t.ex. bergsområden.

Förordningar om produkter från EU:s yttersta randområden

Åtgärderna syftar till att bistå EU:s yttersta randområden som står inför särskilt svåra naturförhållanden, t.ex. extrema avstånd. För att uppmärksamma regionernas jordbruksprodukter har man infört ett frivilligt kvalitetsbegrepp med en särskild logotyp. I förordningen finns regler för hur logotypen ska användas.