Direct la conținutul principal
Agriculture and rural development

Reglementări privind indicațiile geografice și sistemele de calitate

Reglementări privind produsele alimentare și produsele agricole

Acoperind contextul mai larg al sistemelor de calitate pentru acest sector, inclusiv indicațiile geografice și specialitățile tradiționale garantate, legislația stabilește cum se utilizează logourile în raport cu fiecare sistem și cum ar trebui să fie aplicate sistemele și conține linii directoare privind etichetarea produselor agroalimentare care utilizează ca ingrediente DOP sau IGP.

Reglementări privind vinul

Acest sector face parte din organizarea comună a piețelor și face obiectul propriului regulament, care include aplicarea sistemelor UE de calitate. Alte reglementări stabilesc cum trebuie aplicate normele privind sistemele de calitate, care sunt controalele necesare și ce condiții trebuie să îndeplinească etichetarea și prezentarea anumitor produse vitivinicole.

Reglementări privind băuturile spirtoase

Reglementările în domeniu se referă la definirea, descrierea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase, precum și la protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase.

  • Regulamentul (UE) 2019/787 cu privire la definirea, descrierea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase și la utilizarea denumirilor băuturilor spirtoase în prezentarea și etichetarea altor produse alimentare
  • Regulamentul delegat (UE) 2021/1235 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2019/787 privind cererile de înregistrare a indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase, modificarea caietelor de sarcini ale produselor, anularea înregistrării și registrul
  • Regulamentul delegat (UE) 2021/1465 al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) 2019/787 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește definiția aluziilor la denumirile legale ale băuturilor spirtoase sau la indicațiile geografice ale băuturilor spirtoase și utilizarea acestora în descrierea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase, altele decât băuturile spirtoase la care se face aluzie
  • Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1236 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2019/787 în ceea ce privește cererile de înregistrare a indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase, procedura de opoziție, modificarea caietelor de sarcini ale produselor și anularea înregistrării

Reglementări privind produsele montane

Mențiunea facultativă de calitate „produs montan” a fost creată pentru a facilita comunicarea cu piața europeană cu privire la valoarea adăugată a produselor agricole realizate în condiții dificile precum zonele montane.

Reglementări privind produsele din regiunile ultraperiferice

Măsurile vizează sprijinirea regiunilor ultraperiferice ale UE, care se confruntă cu condiții naturale deosebit de dificile, cum ar fi depărtarea extremă. Pentru a face mai bine cunoscute aceste produse agricole, a fost creat o siglă specială, ca element opțional de calitate. Regulamentul stabilește regulile pentru utilizarea siglei.