Skip to main content
Agriculture and rural development

Reglamentai dėl geografinių nuorodų ir kokybės sistemų

Reglamentai dėl maisto ir žemės ūkio produktų

Atsižvelgiant į platesnį šio sektoriaus kokybės sistemų, įskaitant geografines nuorodas ir garantuotus tradicinius gaminius, kontekstą, teisės aktuose nustatyta, kaip naudoti kiekvienos sistemos logotipus, kaip taikyti sistemas, ir pateikiamos žemės ūkio maisto produktų, kuriuose kaip sudedamosios dalys naudojamos SKVN arba SGN, ženklinimo gairės.

Reglamentai dėl vyno sektoriaus

Vyno sektoriui, kuris yra bendro rinkų organizavimo dalis, taikomas specialus reglamentas, kuris apima ir ES kokybės sistemų taikymą. Kituose teisės aktuose nustatytos tam tikrų vyno sektoriaus produktų kokybės sistemų, susijusių būtinų patikrų, ženklinimo ir pateikimo taisyklės.

Reglamentai dėl spiritinių gėrimų sektoriaus

Šiuose reglamentuose nustatyta spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo ir ženklinimo, taip pat spiritinių gėrimų geografinių nuorodų apsaugos tvarka.

  • Reglamentas (ES) 2019/787 dėl spiritinių gėrimų apibrėžties, apibūdinimo, pateikimo ir ženklinimo, spiritinių gėrimų pavadinimų naudojimo pateikiant ir ženklinant kitus maisto produktus
  • Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2021/1235, kuriuo Reglamentas (ES) 2019/787 papildomas taisyklėmis dėl spiritinių gėrimų geografinių nuorodų registravimo paraiškų, produktų specifikacijų pakeitimų, registracijos panaikinimo ir registro
  • Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2021/1465, kuriuo dėl užuominų į spiritinių gėrimų teisinius pavadinimus arba į spiritinių gėrimų geografines nuorodas apibrėžties ir dėl jų vartojimo apibūdinant, pateikiant ir ženklinant spiritinius gėrimus, kurie nėra tie spiritiniai gėrimai, į kuriuos daroma užuomina, iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/787
  • Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/1236, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) 2019/787 dėl spiritinių gėrimų geografinių nuorodų registracijos paraiškų, prieštaravimo procedūros, produktų specifikacijų pakeitimų, registracijos panaikinimo

Reglamentai dėl kalnuotų vietovių produktų

Neprivalomas kokybės terminas „kalnų produktas“ buvo nustatytas, kad Europos rinkoje būtų lengviau skleisti informaciją apie žemės ūkio produktų, pagamintų sudėtingomis sąlygomis, pvz., kalnuotose vietovėse, pridėtinę vertę.

Reglamentai dėl atokiausių regionų produktų

Šiomis priemonėmis siekiama padėti ES atokiausiems regionams, kuriems būdingos ypač sunkios gamtos sąlygos, pavyzdžiui, didelis atokumas. Siekiant užtikrinti didesnį jų žemės ūkio produktų žinomumą, sukurtas specialus logotipas, kuris yra neprivalomas kokybės terminas. Reglamente nustatytos logotipo naudojimo taisyklės.