Skip to main content
Agriculture and rural development

Uredbe o oznakama zemljopisnog podrijetla i sustavima kvalitete

Uredbe o prehrambenim i poljoprivrednim proizvodima

Zakonodavstvom je obuhvaćen širi kontekst sustava kvalitete za taj sektor, uključujući oznake zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalne specijalitete, i utvrđen način upotrebe logotipa za svaki sustav, način primjene sustavâ te smjernice za označivanje poljoprivredno-prehrambenih proizvoda čiji sastojci nose oznaku ZOI ili ZOZP.

Uredbe o vinima

Kao dio zajedničke organizacije tržišta, sektor vina obuhvaćen je posebnom uredbom koja uključuje primjenu sustava kvalitete EU-a. Drugim aktima utvrđena je primjena pravila za sustave kvalitete, potrebne kontrole te označivanje i prezentiranje određenih proizvoda iz sektora vina.

Uredbe o jakim alkoholnim pićima

Uredbama su utvrđeni definicija, opis, prezentacija i označivanje kao i zaštita oznaka zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića.

  • Uredba (EU) 2019/787 o definiranju, opisivanju, prezentiranju i označivanju jakih alkoholnih pića, upotrebi naziva jakih alkoholnih pića u prezentiranju i označivanju drugih prehrambenih proizvoda
  • Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1235 o dopuni Uredbe (EU) 2019/787 pravilima koja se odnose na zahtjeve za registraciju oznaka zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića, izmjene specifikacije proizvoda, poništenje registracije i registar
  • Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1465 o izmjeni Uredbe (EU) 2019/787 u pogledu definicije aluzija na pravne nazive jakih alkoholnih pića ili na oznake zemljopisnog podrijetla za jaka alkoholna pića i u pogledu njihove upotrebe pri opisivanju, prezentiranju i označivanju jakih alkoholnih pića koja nisu jaka alkoholna pića koja se navode u aluziji
  • Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/1236 o primjeni Uredbe (EU) 2019/787 u pogledu zahtjeva za registraciju oznaka zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića, postupka prigovora, izmjena specifikacije proizvoda, poništenja registracije

Uredbe o planinskim proizvodima

Neobavezna oznaka kvalitete „planinski proizvod” utvrđena je kako bi se na europskom tržištu olakšala komunikacija o dodanoj vrijednosti poljoprivrednih proizvoda proizvedenih u teškim uvjetima kao što su oni u planinskim područjima.

Uredbe o proizvodima najudaljenijih regija

Mjere imaju za cilj pomoći najudaljenijim regijama EU-a, koje se suočavaju s posebno teškim prirodnim uvjetima kao što je iznimna udaljenost. Kako bi se skrenula pozornost na njihove poljoprivredne proizvode, stvoren je poseban logotip kao neobavezna oznaka kvalitete. U uredbi su utvrđena pravila o upotrebi tog logotipa.