Siirry pääsisältöön
Agriculture and rural development

Maantieteelliset merkinnät ja laatujärjestelmät: lainsäädäntö

Elintarvikkeita ja maataloustuotteita koskevat asetukset

Alan laatujärjestelmät, mm. suojatut maantieteelliset merkinnät (SMM) ja aidot perinteiset tuotteet (APT) käsittävässä lainsäädännössä selitetään, miten EU:n laatumerkintöjä käytetään kunkin järjestelmän yhteydessä ja miten järjestelmiä sovelletaan. Lainsäädäntö kattaa myös merkintäohjeet elintarvikkeille, joiden ainesosina käytetään suojatun alkuperänimityksen (SAN) tai SMM-merkinnän saaneita tuotteita.

Viinejä koskevat asetukset

Maataloustuotteiden yhteinen markkinajärjestely koskee myös viinialaa. Siihen sovelletaan erityisasetusta, joka kattaa myös EU:n laatujärjestelmien täytäntöönpanon. Muussa lainsäädännössä vahvistetaan säännöt, jotka koskevat laatujärjestelmien täytäntöönpanoa, niihin liittyviä pakollisia tarkastuksia, merkintöjä ja tiettyjen viinialan tuotteiden esillepanoa.

 • asetus (EU) N:o 1308/2013 maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä
 • asetus (EU) 2021/2117 asetuksen (EU) N:o 1308/2013 muuttamisesta
 • komission delegoitu asetus (EU) 2019/33 asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä viinialan alkuperänimitysten, maantieteellisten merkintöjen ja perinteisten merkintöjen suojaa koskevien hakemusten osalta
 • komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/34 soveltamissäännöistä viinialan alkuperänimitysten, maantieteellisten merkintöjen ja perinteisten merkintöjen suojahakemusten osalta
 • asetus (EU) 2021/2116 yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta
 • asetus (EU) 2019/934 asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä viininviljelyalueiden, joilla alkoholipitoisuutta voi lisätä, rypäletuotteiden valmistukseen ja säilytykseen sovellettavien sallittujen viininvalmistusmenetelmien osalta
 • komission delegoitu asetus (EU) 2018/273 asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä viini-istutusten lupajärjestelmän, viinitilarekisterin, saateasiakirjojen ja todistusten, saapuvien ja lähtevien erien rekisterin ja pakollisten ilmoitusten osalta

Tislattuja alkoholijuomia koskevat asetukset

Asetuksissa vahvistetaan tislattujen alkoholijuomien määritelmiä, kuvausta, esittelyä, merkintöjä ja maantieteellisten merkintöjen suojaamista koskevat säännöt.

 • asetus (EU) 2019/787 tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä ja merkinnöistä ja tislattujen alkoholijuomien nimien käytöstä muiden elintarvikkeiden esittelyssä ja merkinnöissä
 • komission delegoitu asetus (EU) 2021/1235 asetuksen (EU) 2019/787 täydentämisestä tislattujen alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen rekisteröintihakemusten, tuote-eritelmien muutosten, rekisteröinnin peruuttamisen ja rekisterin osalta
 • komission delegoitu asetus (EU) 2021/1465 asetuksen (EU) 2019/787 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tislattujen alkoholijuomien virallisiin nimiin tai tislattujen alkoholijuomien maantieteellisiin merkintöihin tehtävien viittausten määritelmästä ja viittausten käytöstä muiden kuin viittauksen kohteena olevien tislattujen alkoholijuomien kuvauksessa, esittelyssä ja merkinnöissä
 • komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/1236 asetuksen (EU) 2019/787 soveltamissäännöistä tislattujen alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen rekisteröintihakemusten, vastaväitemenettelyn, tuote-eritelmien muutosten ja rekisteröinnin peruuttamisen osalta

Vuoristoalueiden tuotteita koskevat asetukset

Vapaaehtoinen laatuilmaisu ”vuoristoalueen tuote” luotiin helpottamaan tiedottamista sellaisista maataloustuotteista, jotka on tuotettu vaikeissa olosuhteissa, kuten vuoristoalueilla. Tarkoituksena on jakaa tietoa näiden tuotteiden ominaispiirteistä Euroopan markkinoilla.

Syrjäisimpien alueiden tuotteita koskevat asetukset

Toimenpiteillä pyritään auttamaan EU:n syrjäisimpiä alueita, jotka kärsivät vaikeista luonnonolosuhteista, kuten erittäin syrjäisestä sijainnista. Tällaisten alueiden maataloustuotteiden tunnettuuden lisäämiseksi on luotu logo, jota voidaan käyttää vapaaehtoisena laatuilmaisuna. Asetuksessa vahvistetaan logon käyttöä koskevat säännöt.