Põhisisu juurde
Agriculture and rural development

Geograafilisi tähiseid ja kvaliteedikavu käsitlevad määrused

Toitu ja põllumajandustooteid käsitlevad määrused

Õigusaktid hõlmavad kõnealuse sektori kvaliteedikavade laiemat konteksti (sh geograafilisi tähiseid ja garanteeritud traditsioonilisi tooteid) ning neis on sätestatud, kuidas iga kava puhul logo kasutada ja kuidas kavu kohaldada, ühtlasi on neis ette nähtud selliste põllumajanduslike toiduainete märgistamise suuniseid, mis sisaldavad kaitstud päritolunimetuse (KPN) või kaitstud geograafilise tähisega (KGT) koostisaineid.

Veine käsitlevad määrused

Ühise turukorralduse raames reguleeritakse veinisektorit erimäärusega, mis hõlmab ELi kvaliteedikavade kohaldamist. Muudes õigusaktides on sätestatud kvaliteedikavade eeskirjade rakendamine, teatavate veinisektori toodete puhul nõutavad kontrollid, nende märgistamine ja esitlemine.

Piiritusjooke käsitlevad määrused

Määrustega kehtestatakse piiritusjookide määratlemine, kirjeldamine, esitlemine ja märgistamine ning piiritusjookide geograafiliste tähiste kaitse.

  • Määrus (EL) 2019/787, milles käsitletakse piiritusjookide määratlemist, kirjeldamist, esitlemist ja märgistamist, piiritusjookide nimetuste kasutamist muude toiduainete esitlemisel ja märgistamisel
  • Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2021/1235, millega täiendatakse määrust (EL) 2019/787 eeskirjadega piiritusjookide geograafiliste tähiste registreerimise taotlemise, tootespetsifikaatide muutmise, registreeringu kustutamise ja registri kohta
  • Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2021/1465, millega muudetakse määrust (EL) 2019/787 piiritusjookide või piiritusjookide geograafiliste tähiste seaduslikele nimetustele osutavate viidete määratlemise osas ning viidete kasutamise osas muude kui selliste piiritusjookide kirjeldamisel, esitlemisel ja märgistamisel, millele viidatakse
  • Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1236, millega rakendatakse määrust (EL) 2019/787 piiritusjookide geograafiliste tähiste registreerimise taotluste, vaidlustamismenetluse, tootespetsifikaatide muutmise ja registreeringu kustutamise osas

Mägipiirkonna tooteid käsitlevad määrused

Vabatahtlik kvaliteedimõiste „mägitoode“ loodi selleks, et hõlbustada Euroopa turuga suhtlemist rasketes tingimustes, näiteks mägipiirkondades toodetud põllumajandustoodete lisaväärtuse teemal.

Äärepoolseimate piirkondade tooteid käsitlevad määrused

Meetmete eesmärk on aidata ELi äärepoolseimaid piirkondi, kus valitsevad eriti rasked looduslikud tingimused, näiteks eriti kõrvaline asukoht. Selleks et nende põllumajandustooteid teataks paremini, on vabatahtliku kvaliteedimõistena loodud spetsiaalne logo. Määruses on sätestatud logo kasutamise eeskirjad.

Üritused

  • Näitused
  • reede, 26. juuli 2024, 09:00 - esmaspäev, 29. juuli 2024, 18:30 (CEST)
  • Libramont-Chevigny, Belgium
  • Välisüritus