Skip to main content
Agriculture and rural development

Forordninger om geografiske betegnelser og kvalitetsordninger

Forordninger om fødevarer og landbrugsprodukter

I lovgivningen, der overordnet dækker kvalitetsordningerne for denne sektor, herunder geografiske betegnelser og garanteret traditionel specialitet, fastsættes det også, hvordan logoerne skal anvendes i forbindelse med de enkelte ordninger, og hvordan ordningerne skal anvendes. Desuden indeholder den retningslinjer for mærkning af landbrugsfødevarer, der bruger BOB eller BGB som ingredienser.

Forordninger om vin

Som en del af de fælles markedsordninger er vinsektoren omfattet af den særlige forordning, som omfatter anvendelse af EU's kvalitetsordninger. Andre retsakter fastsætter regler for kvalitetsordninger, den krævede kontrol, mærkning og præsentation af visse vinprodukter.

Forordninger om spiritus

Disse forordninger fastsætter regler for definition, betegnelse, præsentation og mærkning af spiritus samt for beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus.

  • Forordning (EU) 2019/787 om definition, beskrivelse, præsentation og mærkning af spiritus, brugen af betegnelser for spiritus i præsentation og mærkning af andre fødevarer
  • Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1235 om supplerende regler til forordning (EU) 2019/787 for så vidt angår ansøgninger om registrering af geografiske betegnelser for spiritus, ændring af produktspecifikationer, annullering af registreringen og registret
  • Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1465 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/1465 for så vidt angår definitionen af hentydninger til forskriftsmæssige betegnelser for spiritus eller geografiske betegnelser for spiritus og deres anvendelse i beskrivelsen, præsentationen eller mærkningen af andre spiritus end den spiritus, der hentydes til
  • Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1236 om supplerende regler til forordning (EU) 2019/787 for så vidt angår ansøgninger om registrering af geografiske betegnelser for spiritus, ændring af produktspecifikationer, annullering af registreringen og registret

Forordninger om bjergprodukter

Den valgfrie kvalitetsbetegnelse "bjergprodukt" blev indført for at lette kommunikationen med det europæiske marked om værditilvæksten ved landbrugsprodukter, der fremstilles under vanskelige forhold såsom bjergområder.

Forordninger om produkter fra regioner i den yderste periferi

Der er indført foranstaltninger for at hjælpe regionerne i EU's yderste periferi, som har særligt vanskelige dyrkningsforhold, f.eks. ekstremt afsides beliggenhed. For at sikre større bevidsthed om deres landbrugsprodukter er der oprettet et særligt logo som en valgfri kvalitetsbetegnelse. Forordningen fastsætter reglerne for anvendelse af logoet.