Skip to main content
Agriculture and rural development

Kuchařka „Sensational!“

Vaříme se slavnými evropskými produkty

V této publikaci vám renomovaní evropští šéfkuchaři předvedou, jak lze při vaření využít produkty s evropským označením kvality. Jde o produkty, ke kterým mají vřelý vztah, jelikož jejich chuť znají od dětství, a které jim pomohly se proslavit. Jsou to řemeslné výrobky či produkty z jejich rodného kraje té nejvyšší kvality. I proto považujeme za nezbytné, aby se na ně i nadále vztahovalo chráněné označení původu. Je to jediný způsob, jak zachovat a zaručit jejich kvalitu – nyní i v budoucnu.

all-sensational-400_en.jpg

Evropa se může chlubit velmi bohatou a rozmanitou gastronomií s vlastními dějinami a odkazem. Vděčí za to samozřejmě jednak tomu, že je rozlehlým kontinentem. Ale také tradicím, které se z generace na generaci předávají. Evropa je neskutečně rozmanitá i co do zeměpisných charakteristik: srovnejme jen laponské kopce a pouštní krajinu ve španělské Murcii nebo alpské vrcholy a pobřežní oblasti Irského moře. Ve všech těchto jedinečných oblastech najdeme kulinářské poklady. Lidé z celého světa cestují do Evropy nejen proto, aby obdivovali zdejší umělecká díla a kulturní památky, ale také aby ochutnali místní kuchyni.

Již v roce 1992 se Evropská unie rozhodla chránit názvy některých evropských výrobků. Toto rozhodnutí vyplynulo ze snahy ochránit lépe naše kulinářské dědictví a zajistit evropským zemědělcům a výrobcům spravedlivější příjem. Evropské výrobky, jimž byla udělena značka kvality, vykazují vždy určité jedinečné vlastnosti, které jsou typické pro oblast, kde se pěstují, připravují či vyrábějí. A především se vyznačují vynikající kvalitou.

Co jsou tzv. zeměpisná označení?

Systém zeměpisných označení EU chrání výrobní postupy, pravost produktů a agroenvironmentální podmínky, za kterých tyto produkty vznikají.

Zeměpisné označení může mít podobu buď tzv. chráněného zeměpisného označení (CHZO) nebo chráněného označení původu (CHOP). Tyto systémy chrání název produktu, který pochází z určitého regionu a vzniká specifickým a tradičním výrobním procesem.

Chráněné označení původu je podmíněno tím, že suroviny musejí pocházet z daného regionu, kde se také musí uskutečnit všechny fáze výroby. U chráněného zeměpisného označení musí v daném regionu probíhat alespoň jedna fáze výroby, zpracování nebo přípravy.

Zeměpisná označení a režimy jakosti – přehled