Skip to main content
Agriculture and rural development

Strandzhanski manov med/Manov med ot Strandzha BOB

Den beskyttede oprindelsesbetegnelse (BOB) sikrer, at alle faserne i produktionen, forarbejdningen og tilberedningen finder sted inden for det geografiske område.

Oprindelse

Strandzhanski manov med BOB har sin oprindelse i de ældgamle egeskove i Strandzha-bjergmassivet i Bulgarien.

På skillelinjen mellem Europa og Asien ligger Strandzha-massivet omgivet af Sortehavet, Det Ægæiske Hav og Marmarahavet. Fugtig havluft ruller ind over i regionen og indhyller skovbunden i let morgendis hele foråret og sommeren.

Under disse forhold kan en rig mosaik af planter trives i kombinationer, der er enestående i Europa. Skovvegetationen ligner meget den pontiske flora i Kaukasus og Lilleasien. Her finder man bl.a. Rododendron ponticum, Daphne pontica, kristtorn (Ilex colchica), slangehoved (Echium) samt lokale varianter af glat vejbred, skovranke, kløver og soløje.

Mange af disse arter har en virkelig lang historie, der rækker tilbage til før kvartærtidens begyndelse for 2,6 millioner år siden. De isdækker, der hyppigt bredte sig over det nordlige og østlige Europa i denne periode, nåede aldrig så langt som til Strandzha. Derfor er planteliv, som var udbredt i hele Europa i tertiærtiden (for 65-2,6 mio. år siden), blevet bevaret her frem til i dag.

Disse arter er kendt som tertiær reliktflora og omfatter Veronica turrilliana, kaukasisk blåbær og salviebladet soløjetræ samt visse arter af eg som Quercus hartwissiana (kendt som Strandzha-eg) og Quercus polycarpa.

Landskab i Strandzha Nature Park med en observationspost og landsbyen Mladejko i baggrunden
Strandzha-bjergmassivet er hjemsted for kuperede egeskove. iStock/Clement Peiffer

Den biologiske mangfoldighed er så stor i Strandzha-regionen, at hele regionen er anerkendt som et prioriteret område for miljøbeskyttelse i EU. Bjergmassivet er hjemsted for flere naturfredningsområder og indgår i det økologiske Natura 2000-netværk af fredede naturområder i Europa.

Befolkningen i Strandzha-regionen lever i harmoni med den omgivende natur. Selv om den brune (kanelfarvede) skovjord og podsolerede gule jord gør det vanskeligt at drive landbrug i stor målestok, er der masser af føde til honningbier i egeskovene, hvilket gør biavl til en naturlig beskæftigelse for lokalsamfundene. Langs Strandzha-skovens udkant finder man masser af bigårde, mange med traditionelle bikuber og bistader, der stammer fra slutningen af det 19. århundrede.

Strandzhanski manov med er udtryk for en enestående naturarv, som blev anerkendt af EU i 2019, da produktets navn blev certificeret med en beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB).

Produktion

Strandzhanski manov med BOB er i høj grad et produkt af den omgivende natur. Produktionsprocesserne er tæt forbundet med samspillet mellem skovøkosystemets flora og fauna.

Processen begynder blandt egeskovenes blade, hvor små insekter som bladlus og snudebillearten Curculio glandium tømmer bladene for deres sukkerholdige saft og udskiller et endnu sødere stof, der kaldes honningdug.

Strandzha-bjergmassivets lune kystklima skaber de perfekte betingelser for produktion af honningdug. På grund af luftfugtigheden i regionen vokser bladene sig store, hvilket fremmer transpirationsprocessen og skaber en større overflade, insekterne kan æde af. Den lette dis, der indhyller skovene, sikrer også, at dråberne af saft og honningdug bliver liggende længere på bladene. Kraftigere tåge ville medføre, at dråberne voksede sig større og faldt ned fra bladene.

I juni, juli og august er honningdug fra egetræerne den vigtigste føde for bierne i Strandzha-skoven, da der kun er få blomstrende, nektarproducerende blomster. Når honningduggen er indsamlet, omdanner bierne den til honning, som de opbevarer i bistaderne i udkanten af skoven.

Gammel håndlavet bikube af halm til at fange bier med i naturen.
Sidst på sommeren leder bier efter honningdug i skoven. iStock.com/kristo74

Når honningen har modnet i kuben tilstrækkeligt længe, fjerner biavlerne bikagen og anbringer den i en slynge. Denne anordning roterer bikagerne ved høj hastighed, hvorved honningen separeres fra voksstrukturen ved hjælp af centrifugalkraften. Når honningen er skilt fra, filtreres, homogeniseres og klares den i bundfældningstanke i mindst 24 timer.

Tapning, emballering og etikettering udføres i rene og egnede lokaler i det geografiske område for at sikre kvaliteten og sporbarheden. Krystalliseret honning gøres flydende ved opvarmning til en temperatur på op til 42 °C, hvilket er den højeste temperatur, der nås i bikuben under honninghøsten.

Sammenlignet med de fleste nektarbaserede honninger er Strandzhanski manov med BOB karakteriseret ved en intens farve og let bitterhed – hovedsageligt på grund af den mikroflora, der findes i honningduggen. Honningduggens sammensætning gør også, at honningen indeholder et væld af mikronæringsstoffer som kalium, magnesium og litium samt et højt niveau af antioxidanter.

Mere information

Strandzhanski manov med BOB — retlige specifikationer

Beskyttet oprindelsesbetegnelse

Føde- og drikkevarer af god kvalitet i hele Europa