Skip to main content
Agriculture and rural development

AĢIN "Riso Nano Vialone Veronese"

Aizsargātā ģeogrāfiskās izcelsmes norāde (AĢIN) nodrošina, ka reģionā notiek vismaz viens no ražošanas, pārstrādes vai apstrādes posmiem.

Izcelsme

Rīsu audzēšana Veronas provinces līdzenumos aizsākās 16. gadsimta sākumā. Šī prakse, ko, virzoties uz dienvidiem, ieviesa ģimenes no Lombardijas, neauglīgos purvājus pārveidoja ainavās ar kultivētiem rīsa laukiem.

Rice growing in Verona, Italy

Šī pārveide notika Provveditori ai Beni Inculti (neapstrādāto resursu pārvaldnieku) uzraudzībā – tā bija publiska struktūra, kuru šim mērķim 1545. gadā izveidoja Venēcijas Senāts.

riso-nano-vialone-veronese-verti01.jpg

Provveditori ne tikai izveidoja kanālu un grāvju tīklus, bet arī atļāva būvēt “rīsu lobītavas”, elementārus apstrādes uzņēmumus, kuros rīsus atbrīvo no čaulām, izmantojot hidrauliskas piestas.

Sākotnēji Veronas rīsus pārdeva gandrīz tikai un vienīgi Venēcijas Rialto tirgū. No turienes 17. un 18. gadsimtā to slava auga un popularitāte palielinājās.

Līdz 20. gadsimtam selekcijas rezultātā izveidojās Vialone Nano rīsu šķirne, kas ir vecāko šķirņu – Nano un Vialone  – hibrīds. Šo jauno šķirni pirmo reizi izaudzēja 1937. gadā, un 1945. gadā to ieviesa Veronas provincē.

Šķirnes izcilība tika atzīta 1996. gadā, kad Riso Nano Vialone Veronese kļuva par pirmo rīsu šķirni Eiropā, kurai piešķirta aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norāde (AĢIN).

Ražošana

riso-nano-vialone-veronese-verti02.jpg

Rīsus AĢIN "Riso Nano Vialone Veronese" audzē 24 pašvaldībās Veronas līdzenumu dienvidu daļā. Šo teritoriju dēvē par bassa Veronese, un tā ir klāta ar gaišām, aluviālām augsnēm.

No kaļķakmens klintīm iztek saldūdens avota ūdens un appludina līdzenumus, izgulsnējot minerālvielas, kuras augsnei piešķir izteikti sārmainas īpašības. Tieši šīs sārmainās īpašības rīsu laukus ap Veronu padara atšķirīgus salīdzinājumā ar lielāko daļu citu Itālijas rīsu audzēšanas apgabalu.

Augsne tiek rūpīgi kopta, piemērojot laika gaitā pārmantotas audzēšanas metodes, kas dabiski pielāgojušās vietējās vides vajadzībām. Rīsu audzētāji rūpīgi regulē lauku appludināšanas un žāvēšanas procesus, savukārt augseka ļauj iegūt veselīgu un kvalitatīvu ražu, vienlaikus ievērojami samazinot vajadzību pēc augu aizsardzības līdzekļiem un ķīmiskajiem mēslošanas līdzekļiem.

16th century rice huskers

Pēc novākšanas rīsus nogādā vietējos apstrādes uzņēmumos, kas tiešā veidā turpina šajā reģionā jau kopš 16. gadsimta izplatīto “rīsu lobītavu” tradīcijas. Daži sākotnējie apstrādes uzņēmumi gadsimtu gaitā ir saglabājušies un mūsdienās joprojām darbojas.

Lai gan patlaban slīpēšanu lielākoties veic, izmantojot mūsdienīgas iekārtas, tomēr dzirnavnieki ievēro tos pašus kritērijus un cenšas sasniegt tādus pašus rezultātus, kādus noteikuši viņu priekšgājēji.

Pēc slīpēšanas graudi tiek iepakoti noteiktā ģeogrāfiskajā apgabalā, nodrošinot maksimāla svaiguma saglabāšanu. Graudiem ir liels cietes saturs, un lielākā tās daļa vārīšanās procesā sadalās, savukārt augstais amilozes saturs ļauj graudiem saglabāt formu un struktūru pat intensīvas vārīšanās apstākļos.

Vislabākos rīsus iegūst ar tradicionālajām gatavošanas metodēm, jo tajās pērļveida graudi iegūst krēmīgu konsistenci, kas ir lieliski piemērota risoto, un maigu, tomēr raksturīgu aromātu, kas lieliski sajaucas ar visdažādākajām mērcēm, piedevām un sastāvdaļām.

Sīkāka informācija

AĢIN "Riso Nano Vialone Veronese" – juridiskās specifikācijas

Aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde

Kvalitatīva pārtika un dzērieni visā Eiropā