Gå til hovedindholdet
Agriculture and rural development

Piranska sol BOB

Den beskyttede oprindelsesbetegnelse (BOB) sikrer, at alle faserne i produktionen, forarbejdningen og tilberedningen finder sted inden for det specifikke geografiske område.

Oprindelse

De første skriftlige vidnesbyrd om saltbassinerne i Piran stammer fra år 804, hvor flere små saltbassiner i området var ejet af klosterordenerne. Pirans bymanifest fra 1274 indeholder en række bestemmelser om saltbassinerne og stadfæster byens ret til at producere og handle med salt.

Brugen af "petola" – den naturlige base af alger og mineraler, som giver Piranska sol sin farve og kvalitet – går tilbage til 1358, hvor statutten for Piran fastslog, at saltbassinerne skulle ombygges, fordi forekomst af ler gav saltet en mindre appetitlig brun farve.

Sečovlje Salt Pans, Slovenien
Saltet rives hver dag sammen i pyramidetoppe. © pepe_nero

Med hjælp fra saltarbejdere fra øen Pag begyndte Piran at anvende petola i produktionen. Det gav et meget renere og hvidere salt, og dermed var grunden lagt til den fremstillingsmetode, der stadig anvendes i dag.

Piranska sol BOB fremstilles næsten udelukkende i hånden med metoder, der er blevet brugt i 700 år. © Soline d.o.o
Piranska sol BOB fremstilles næsten udelukkende i hånden med metoder, der er blevet brugt i 700 år. © Soline d.o.o

Efter 300 år med rigdom og fremgang blev uro i regionen i første del af det 18. århundrede indledningen til en nedgangsperiode for saltproduktionen i Piran. Den negative udvikling vendte, da den østrigsk-ungarske regering overtog magten. Produktionsrestriktionerne blev ophævet, salgsprisen på salt blev forhøjet, og der blev indført obligatorisk opkøb af alt det salt, der blev fremstillet, og på den måde genvandt saltbassinerne deres fordums storhed.

Efter det østrig-ungarske monarkis fald blev det 20. århundrede også en farverig periode i saltbassinernes historie, hvor området kom under både italiensk og jugoslavisk herredømme, før Slovenien blev selvstændigt i 1991. 

På grund af de særlige kendetegn og oldgamle produktionsmetoder blev Piranska sol anerkendt som beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) i 2014.

Produktion

to mennesker høster salt i en kart
De skiftende klimatiske forhold gør, at Piranska sol BOB skal høstes hver dag. © Soline d.o.o

Alle trin i fremstillingen af Piranska sol BOB udføres i naturparken Sečovlje Salina og naturreservatet i Strunjan, som ligger i kommunerne Piran og Izola ved den slovenske kyst.

Det primære kendetegn ved Piranska sol BOB er, at saltet næsten udelukkende fremstilles ved håndkraft og med de samme metoder, som har været anvendt i 700 år. Den tidligere nævnte "petolabase" er en vigtig del af processen. Det er en skal med en tykkelse på 1 cm, der vedligeholdes ved hjælp af traditionelle træredskaber og består af cyanobakterier, gips, karbonater og en smule ler.

Den har to funktioner: For det første forhindrer den, at saltet bliver blandet med mudder fra havbunden nedenunder, og dermed bevarer saltet sit rene, hvide, lækre udseende. For det andet fungerer den som et biologisk filter, der forhindrer, at spor af tungmetaller bindes i saltkrystallerne. 

to mennesker rake saltkrystaller i koniske bunker
Saltet indsamles ved hjælp af en traditionel trærive, som kaldes en gravero. © Soline d.o.o

Saltkrystallerne rives hver dag sammen til pyramidetoppe med håndkraft med en traditionel trærive kaldet en gavero. Når krystallerne dagligt rives sammen, dannes der ikke det tykke, hårde lag, der normalt ses ved mekanisk indsamlet havsalt.

Derfor dannes krystallerne på en måde, hvor noget af det oprindelige havvand bevares. Det bliver lettere og finere og nemmere at opløse. Piranska sol BOB bliver ikke raffineret eller skyllet under fremstillingsprocessen, og det sikrer en naturligt afbalanceret mineralsammensætning helt uden tilsætningsstoffer.

Den grundlæggende teknologi til fremstilling af salt – ved hjælp af bassiner, hvor vandet gradvist fordamper – har altid været kendt. Forskellen mellem saltproduktionen forskellige steder i Middelhavsområdet ligger i den metode, der anvendes til indsamling og høst af saltet i saltbassinerne, hvor processen er helt afhængig af de enkelte regioners mikroklima.

De steder, hvor klimaet tillader det, kan man benytte en kontinuerlig krystalliseringsproces. Hvor vejrforholdene er svingende – som for eksempel i Piran – gør risikoen for tordenvejr og kraftig sommerregn det nødvendigt at høste saltet hver dag. Den daglige indsamling af salt kombineret med anvendelsen af petolabasen gør, at Piranska sol BOB skiller sig ud fra andre typer salt fremstillet i og uden for Europa.

Produktionen af Piranska sol BOB har fundet sted op gennem historien i harmoni med omgivelserne og har tilført regionen både en naturværdi og en kulturel egenart.

Læs mere

Juridisk og teknisk information om Piranska sol BOB

Beskyttet oprindelsesbetegnelse

Geografiske betegnelser for fødevarer og drikkevarer