Skip to main content
Agriculture and rural development

Allgäuer Bergkäse CHOP

Chránené označenie pôvodu (CHOP) zaručuje, že všetky časti procesu výroby, spracovania a prípravy sa vykonávajú v danom regióne.

Pôvod

Syr Allgäuer Bergkäse CHOP sa vyrába zo surového kravského mlieka v nemeckej časti regiónu Allgäu. V roku 1997 získal európske chránené označenie pôvodu.

Základom syra Allgäuer Bergkäse CHOP je čerstvé mlieko získavané od kráv, ktoré sa pasú na vysokohorských pasienkoch na severných úpätiach Álp. Miestne oblasti Lindau (Bodamské jazero), Oberallgäu, Ostallgäu, Unterallgäu vo švábskej časti Bavorska vrátane miest Kaufbeuren, Kempten a Memmingen, ktoré sa takisto nachádzajú v tejto časti Nemecka, poskytujú jedinečné prostredie na výrobu tohto slávneho syra. Syr Allgäuer Bergkäse CHOP sa ďalej vyrába v krajinských okresoch Ravensburg a Bodensee na juhovýchode susediacej spolkovej krajiny Bádensko-Württembersko.

snehové horské pohoria a slnko
Dobytok sa pasie na zelených horských pasienkoch svýhľadom na Allgauské Alpy. iStock.com/Drepicter

A práve v tomto prostredí zelených horských pasienkov a úžasných výhľadov na Allgauské Alpy si okolo roku 1820 našli živobytie pastieri zo Švajčiarskych Álp. Aj mliekari zo Švajčiarskych Álp sa usadili v regióne Allgäu, keďže zistili, že im pripomína domov: podnebím, krajinou a poľnohospodárskou štruktúrou. V dôsledku toho začali zavádzať svoje vlastné techniky výroby syra, pričom sa inšpirovali napríklad tradičným švajčiarskym ementálom. To viedlo k výrobe nových druhov syra, ako aj k vylepšeniu už existujúcich druhov, najmä horského syra Bergkäse.

Výroba

výrobca syra, ktorý vlastní Allgäuer Bergkäse

Každá hora dodáva syru špecifickú príchuť a ani Allgäuer Bergkäse CHOP nie je výnimkou. Najdôležitejšie je zachovávanie vysokých štandardov kvality, a to od mlieka až po syr. Miestne združenie mliekarov stanovilo, že mlieko sa musí dodávať z jasne vymedzenej výrobnej oblasti. Výrobcovia syrov v regióne používajú výhradne nespracované kravské mlieko, ktoré sa pred syrením zohreje na teplotu do 40 °C.

Bochník syra Allgäuer Bergkäse CHOP so zrelou kôrou váži od 15 do 50 kg. Diery, nazývané aj oká, majú zvyčajne veľkosť hrášku a v ceste syra vznikajú izolovane a ojedinele. Obsah sušiny v syre Allgäuer Bergkäse CHOP je 62 % a syr zreje 4 mesiace. Minimálny obsah tuku v syre je aspoň 45 – 49 %.

Syr Allgäuer Bergkäse CHOP je naďalej nenapodobniteľný a zachováva si mierne až veľmi aromatickú príchuť, ktorú mu dodávajú alpské pasienky.

Ďalšie informácie

Allgäuer Bergkäse CHOP – právne špecifikácie

Chránené označenie pôvodu

Kvalitné potraviny a nápoje v celej Európe