Skip to main content
Agriculture and rural development

Förordningar om spritdrycker

Förordningar om kvalitetsordningar

EU-kommissionen har antagit bestämmelser om genomförandet av EU:s kvalitetsordningar inom sektorn för spritdrycker. Bestämmelserna finns i en förordning om definition, beskrivning, presentation och märkning av spritdrycker samt om skydd av geografiska beteckningar för spritdrycker.

Documents

17 MAJ 2019
EU Regulation 2019/787 on the definition, description, presentation and labelling of spirit drinks, the use of the names of spirit drinks in the presentation and labelling of other foodstuffs
English
(HTML)
Ladda ner

8 NOVEMBER 2021
EU Regulation 2021/1235 supplementing EU Regulation 2019/787 concerning applications for registration of geographical indications of spirit drinks, amendments to product specifications, cancellation of the registration and the register
English
(HTML)
Ladda ner

8 NOVEMBER 2021
EU Regulation 2021/1236 implementing EU Regulation 2019/787 on applications for registration of geographical indications of spirit drinks, the opposition procedure, amendments to product specifications, cancellation of the registration
English
(HTML)
Ladda ner