Skip to main content
Agriculture and rural development

Uredbe o shemah kakovosti

Evropska komisija je sprejela pravila o uporabi shem kakovosti EU za sektor žganih pijač. Pravila so vključena v uredbo, ki določa opredelitev, opis, predstavitev in označevanje žganih pijač ter zaščito geografskih označb žganih pijač.

Documents

17 MAJ 2019
EU Regulation 2019/787 on the definition, description, presentation and labelling of spirit drinks, the use of the names of spirit drinks in the presentation and labelling of other foodstuffs
English
(HTML)
Prenesi

8 NOVEMBER 2021
EU Regulation 2021/1235 supplementing EU Regulation 2019/787 concerning applications for registration of geographical indications of spirit drinks, amendments to product specifications, cancellation of the registration and the register
English
(HTML)
Prenesi

8 NOVEMBER 2021
EU Regulation 2021/1236 implementing EU Regulation 2019/787 on applications for registration of geographical indications of spirit drinks, the opposition procedure, amendments to product specifications, cancellation of the registration
English
(HTML)
Prenesi