Skip to main content
Agriculture and rural development

Piiritusjooke käsitlevad määrused

Kvaliteedikavasid käsitlevad määrused

Euroopa Komisjon on vastu võtnud eeskirjad ELi kvaliteedikavade rakendamise kohta piiritusjookide sektoris. Need on esitatud määruses, millega kehtestatakse eeskirjad piiritusjookide määratlemise, kirjeldamise, esitlemise ja märgistamise ning samuti nende geograafiliste tähiste kaitse kohta.

Documents

EU Regulation 2019/787 on the definition, description, presentation and labelling of spirit drinks, the use of the names of spirit drinks in the presentation and labelling of other foodstuffs
English
(HTML)
Laadige alla

EU Regulation 2021/1235 supplementing EU Regulation 2019/787 concerning applications for registration of geographical indications of spirit drinks, amendments to product specifications, cancellation of the registration and the register
English
(HTML)
Laadige alla

EU Regulation 2021/1236 implementing EU Regulation 2019/787 on applications for registration of geographical indications of spirit drinks, the opposition procedure, amendments to product specifications, cancellation of the registration
English
(HTML)
Laadige alla