Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Agriculture and rural development

Регламенти относно спиртните напитки

Регламенти относно схемите за качество

Европейската комисия е приела правила за изпълнението на схемите на ЕС за качество за сектора на спиртните напитки. Те са включени в регламента, в който се определя дефиницията, описанието, представянето и етикетирането на спиртни напитки, както и защитата на географските указания на спиртните напитки.

Documents

EU Regulation 2019/787 on the definition, description, presentation and labelling of spirit drinks, the use of the names of spirit drinks in the presentation and labelling of other foodstuffs
English
(HTML)
Изтегляне

EU Regulation 2021/1235 supplementing EU Regulation 2019/787 concerning applications for registration of geographical indications of spirit drinks, amendments to product specifications, cancellation of the registration and the register
English
(HTML)
Изтегляне

EU Regulation 2021/1236 implementing EU Regulation 2019/787 on applications for registration of geographical indications of spirit drinks, the opposition procedure, amendments to product specifications, cancellation of the registration
English
(HTML)
Изтегляне