Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Agriculture and rural development

Регламенти относно спиртните напитки

Регламенти относно схемите за качество

Европейската комисия е приела правила за изпълнението на схемите на ЕС за качество за сектора на спиртните напитки. Те са включени в регламента, в който се определя дефиницията, описанието, представянето и етикетирането на спиртни напитки, както и защитата на географските указания на спиртните напитки.

Documents

17 МАЙ 2019
EU Regulation 2019/787 on the definition, description, presentation and labelling of spirit drinks, the use of the names of spirit drinks in the presentation and labelling of other foodstuffs
English
(HTML)
Изтегляне

8 НОЕМВРИ 2021
EU Regulation 2021/1235 supplementing EU Regulation 2019/787 concerning applications for registration of geographical indications of spirit drinks, amendments to product specifications, cancellation of the registration and the register
English
(HTML)
Изтегляне

8 НОЕМВРИ 2021
EU Regulation 2021/1236 implementing EU Regulation 2019/787 on applications for registration of geographical indications of spirit drinks, the opposition procedure, amendments to product specifications, cancellation of the registration
English
(HTML)
Изтегляне