Skip to main content
Agriculture and rural development

Uredbe o proizvodih najbolj oddaljenih regij

Uredbe o shemah kakovosti

Evropski parlament in Svet sta sprejela uredbo o posebnih ukrepih za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah EU. Cilj ukrepov je pomagati tem regijam, ki se spopadajo s posebnimi in težkimi naravnimi razmerami, denimo veliko oddaljenostjo. Da bi zagotovili večjo prepoznavnost njihovih kmetijskih proizvodov, je bil oblikovan namenski logotip kot neobvezna navedba kakovosti. Uredba določa pravila uporabe logotipa.

Documents

13 MAREC 2013
EU regulation 228/2013 on specific measures for agriculture in the outermost regions of the European Union
English
(HTML)
Prenesi