Skip to main content
Agriculture and rural development

Nariadenia o výrobkoch z najvzdialenejších regiónov

Nariadenia o systémoch kvality

Európsky parlament a Rada prijali nariadenie o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v najvzdialenejších regiónoch EÚ. Opatrenia sú zamerané na pomoc regiónom, ktoré čelia náročným osobitným prírodným podmienkam, akými je napr. extrémna odľahlosť. S cieľom zaručiť lepšie povedomie o ich poľnohospodárskych výrobkoch bol vytvorený príslušný grafický symbol ako nepovinný výraz kvality. Uvedené nariadenie stanovuje pravidlá používania grafického symbolu.

Documents

13 MAREC 2013
EU regulation 228/2013 on specific measures for agriculture in the outermost regions of the European Union
English
(HTML)
Stiahnuť