Skip to main content
Agriculture and rural development

Rozporządzenia dotyczące produktów z regionów najbardziej oddalonych

Rozporządzenia w sprawie systemów jakości

Parlament Europejski i Rada przyjęły rozporządzenie w sprawie szczególnych środków w rolnictwie na rzecz regionów najbardziej oddalonych w Unii Europejskiej. Szczególne środki mają pomóc tym regionom, w których panują szczególnie trudne warunki naturalne takie jak bardzo odległe położenie. Aby zwiększyć wiedzę konsumentów na temat produktów rolnych pochodzących z takich regionów, Unia Europejska stworzyła specjalne logo stanowiące nieobowiązkowe określenie jakości. Rozporządzenie zawiera przepisy, jak należy korzystać z takiego logo.

Documents

13 MARZEC 2013
EU regulation 228/2013 on specific measures for agriculture in the outermost regions of the European Union
English
(HTML)
Pobierz