Skip to main content
Agriculture and rural development

Regulas par tālāko reģionu produktiem

Regulas par kvalitātes shēmām

Eiropas Parlaments un Padome ir pieņēmuši regulu par īpašiem pasākumiem, kas domāti lauksaimniecībai ES tālākajos reģionos. Šo pasākumu mērķis ir palīdzēt šiem reģioniem, kas saskaras ar īpaši sarežģītiem dabas apstākļiem, tādiem kā ārkārtīgi tāla un nomaļa atrašanās vieta. Lai gādātu par tur ražoto lauksaimniecības produktu lielāku atpazīstamību, ir izveidots īpašs logotips, kas noder kā fakultatīvs kvalitātes apzīmējums. Regula nosaka logotipa izmantošanas noteikumus.

Documents

13 MARTS 2013
EU regulation 228/2013 on specific measures for agriculture in the outermost regions of the European Union
English
(HTML)
Lejupielādēt