Skip to main content
Agriculture and rural development

Syrjäisimpien alueiden tuotteita koskevat asetukset

Laatujärjestelmiä koskevat asetukset

Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat antaneet asetuksen EU:n syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä. Toimenpiteillä pyritään auttamaan alueita, jotka kärsivät vaikeista luonnonolosuhteista, kuten erittäin syrjäisestä sijainnista. Tällaisten alueiden maataloustuotteiden tunnettuuden lisäämiseksi on luotu logo, jota voidaan käyttää vapaaehtoisena laatuilmaisuna. Asetuksessa vahvistetaan logon käyttöä koskevat säännöt.

Documents

13 MAALISKUU 2013
EU regulation 228/2013 on specific measures for agriculture in the outermost regions of the European Union
English
(HTML)
Lataa