Skip to main content
Agriculture and rural development

Äärepoolseimate piirkondade tooteid käsitlevad määrused

Kvaliteedikavasid käsitlevad määrused

Euroopa Parlament ja nõukogu on vastu võtnud määruse põllumajanduse erimeetmete kohta ELi äärepoolseimates piirkondades. Meetmete eesmärk on aidata neid piirkondi, mis seisavad silmitsi nende kaugusest tingitud eriti raskete looduslike tingimustega. Selleks et tagada suurem teadlikkus nende põllumajandustoodetest, on vabatahtliku kvaliteedimõistena loodud spetsiaalne logo. Määruses on sätestatud logo kasutamise eeskirjad.

Documents

13 MÄRTS 2013
EU regulation 228/2013 on specific measures for agriculture in the outermost regions of the European Union
English
(HTML)
Laadige alla