Skip to main content
Agriculture and rural development

Forordninger om produkter fra regioner i den yderste periferi

Forordninger om kvalitetsordninger

EU-Parlamentet og Rådet har vedtaget en forordning om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet i EU's fjernområder. Foranstaltningerne har til formål at hjælpe disse regioner, som står over for særligt vanskelige naturforhold som f.eks. afsides beliggenhed. For at sikre større bevidsthed om deres landbrugsprodukter er der oprettet et særligt logo som en valgfri kvalitetsbetegnelse. Forordningen fastsætter reglerne for anvendelse af logoet.

Documents

13 MARTS 2013
EU regulation 228/2013 on specific measures for agriculture in the outermost regions of the European Union
English
(HTML)
Download