Skip to main content
Agriculture and rural development

Nařízení o produktech z nejvzdálenějších regionů

Nařízení o režimech jakosti

Evropský parlament a Rada přijaly nařízení o zvláštních opatřeních týkající se zemědělství v nejvzdálenějších regionech EU. Cílem opatření je pomoci těmto regionům, protože čelí obzvláště obtížným přírodním podmínkám (mimořádná odlehlost). Bylo vytvořeno zvláštní logo, jež funguje jako nepovinný údaj o jakosti a jeho cílem je zvýšit povědomí o zemědělských produktech z těchto regionů. Nařízení se stanoví pravidla pro používání tohoto loga.

Documents

13 BŘEZEN 2013
EU regulation 228/2013 on specific measures for agriculture in the outermost regions of the European Union
English
(HTML)
Stáhnout