Skip to main content
Agriculture and rural development

Förordningar om produkter från bergsområden

Förordningar om kvalitetsordningar

EU-kommissionen har antagit en förordning om det frivilliga kvalitetsbegreppet ”produkt från bergsområde”. Den här märkningen har införts för att lyfta fram jordbruksprodukter som producerats under svåra förhållanden i t.ex. bergsområden.

Documents

11 MARS 2014
EU regulation 665/2014 on the conditions of use of the optional quality term 'mountain product'
English
(HTML)
Ladda ner

21 NOVEMBER 2012
EU regulation 1151/2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs
English
(HTML)
Ladda ner