Skip to main content
Agriculture and rural development

Uredbe o gorskih proizvodih

Uredbe o shemah kakovosti

Evropska komisija je sprejela uredbo o neobvezni navedbi kakovosti „gorski proizvod“. Shema je bila vzpostavljena, da bi se olajšalo komuniciranje z evropskim trgom o dodani vrednosti kmetijskih proizvodov, proizvedenih v območjih, ki se soočajo s težavnimi razmerami (npr. gorska območja).

Documents

11 MAREC 2014
EU regulation 665/2014 on the conditions of use of the optional quality term 'mountain product'
English
(HTML)
Prenesi

21 NOVEMBER 2012
EU regulation 1151/2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs
English
(HTML)
Prenesi