Skip to main content
Agriculture and rural development

Nariadenia o systémoch kvality

Európska komisia prijala nariadenie o nepovinnom výraze kvality „horský výrobok“. Tento systém bol zavedený s cieľom uľahčiť sprostredkovanie informácií o poľnohospodárskych výrobkoch s pridanou hodnotou na európskom trhu, vyrobených v náročných podmienkach, akými sú napr. horské oblasti.

Documents

11 MAREC 2014
EU regulation 665/2014 on the conditions of use of the optional quality term 'mountain product'
English
(HTML)
Stiahnuť

21 NOVEMBER 2012
EU regulation 1151/2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs
English
(HTML)
Stiahnuť