Skip to main content
Agriculture and rural development

Regelgeving inzake producten uit de bergen

Regelgeving inzake kwaliteitsregelingen

De Europese Commissie heeft een verordening aangenomen betreffende de facultatieve kwaliteitsaanduiding “product uit de bergen”. De desbetreffende regeling werd opgezet om de consumenten op de EU-markt beter te kunnen informeren over de toegevoegde waarde van landbouwproducten die in moeilijke omstandigheden, zoals in berggebieden, zijn geproduceerd.

Documents

11 MAART 2014
EU regulation 665/2014 on the conditions of use of the optional quality term 'mountain product'
English
(HTML)
Downloaden

21 NOVEMBER 2012
EU regulation 1151/2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs
English
(HTML)
Downloaden