Skip to main content
Agriculture and rural development

Regulas par kvalitātes shēmām

Eiropas Komisija ir pieņēmusi regulu par fakultatīvo kvalitātes apzīmējumu “produkts no kalnu rajoniem”. Šī shēma tika izveidota, lai veicinātu saziņu ar Eiropas tirgu par tādu lauksaimniecības produktu pievienoto vērtību, kas ražoti sarežģītos apstākļos, tādos kā kalnu apgabali.

Documents

11 MARTS 2014
EU regulation 665/2014 on the conditions of use of the optional quality term 'mountain product'
English
(HTML)
Lejupielādēt

21 NOVEMBRIS 2012
EU regulation 1151/2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs
English
(HTML)
Lejupielādēt