Skip to main content
Agriculture and rural development

Vuoristoalueiden tuotteita koskevat asetukset

Laatujärjestelmiä koskevat asetukset

Euroopan komissio on antanut asetuksen, jonka nojalla voidaan käyttää vapaaehtoista laatuilmaisua ”vuoristoalueen tuote”. Vapaaehtoisten laatuilmaisujen järjestelmä perustettiin helpottamaan tiedottamista sellaisista maataloustuotteista, jotka on tuotettu vaikeissa olosuhteissa, kuten vuoristoalueilla. Tarkoituksena on jakaa tietoa näiden tuotteiden ominaispiirteistä Euroopan markkinoilla.

Documents

11 MAALISKUU 2014
EU regulation 665/2014 on the conditions of use of the optional quality term 'mountain product'
English
(HTML)
Lataa

21 MARRASKUU 2012
EU regulation 1151/2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs
English
(HTML)
Lataa