Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Agriculture and rural development

Регламент за планинските продукти

Регламенти относно схемите за качество

Европейската комисия прие регламент относно незадължителния термин за качество „планински продукт“. Схемата бе създадена, за да се улесни комуникацията на европейския пазар във връзка с добавената стойност на селскостопанските продукти, произведени при трудни условия, като например в планинските райони.

Documents

11 МАРТ 2014
EU regulation 665/2014 on the conditions of use of the optional quality term 'mountain product'
English
(HTML)
Изтегляне

21 НОЕМВРИ 2012
EU regulation 1151/2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs
English
(HTML)
Изтегляне