Skip to main content
Agriculture and rural development

Uredbe o hrani in kmetijskih proizvodih

Uredbe o shemah kakovosti

Evropska komisija je sprejela več uredb o uporabi shem kakovosti EU za kmetijski in živilski sektor. Zakonodaja, ki pokriva širši okvir shem kakovosti za ta sektor, vključno z geografskimi označbami in zajamčenimi tradicionalnimi posebnostmi, pojasnjuje tudi, kako uporabljati logotipe v zvezi z vsako shemo, kako naj se uporabljajo sheme, in zajema smernice za označevanje agroživilskih proizvodov, ki ZOP ali ZGO uporabljajo kot sestavine.

Documents

21 NOVEMBER 2012
EU regulation 1151/2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs
English
(HTML)
Prenesi

19 DECEMBER 2013
EU regulation 664/2014 on the logos to be used for PDOs, PGIs and TSGs
English
(HTML)
Prenesi

13 JUNIJ 2014
EU regulation 668/2014 on how EU regulation 1151/2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs should be applied
English
(HTML)
Prenesi

16 DECEMBER 2010
Commission communication: Labelling guidelines for foodstuffs using PDOs or PGIs as ingredients
English
(HTML)
Prenesi