Skip to main content
Agriculture and rural development

Nariadenia o potravinách a poľnohospodárskych výrobkoch

Nariadenia o systémoch kvality

Európska komisia prijala viaceré nariadenia o vykonávaní systémov kvality EÚ pre sektor poľnohospodárstva a potravinárstva. V legislatíve sú okrem širšieho kontextu systémov kvality pre tento sektor (vrátane zemepisných označení a zaručených tradičných špecialít) vysvetlené aj pravidlá používania grafických symbolov v rámci každého systému a uplatňovania týchto systémov. Zahrnuté sú aj pravidlá označovania agropotravinových výrobkov, v ktorých sú výrobky s CHOP alebo CHZO použité ako zložky.

Documents

21 NOVEMBER 2012
EU regulation 1151/2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs
English
(HTML)
Stiahnuť

19 DECEMBER 2013
EU regulation 664/2014 on the logos to be used for PDOs, PGIs and TSGs
English
(HTML)
Stiahnuť

13 JÚN 2014
EU regulation 668/2014 on how EU regulation 1151/2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs should be applied
English
(HTML)
Stiahnuť

16 DECEMBER 2010
Commission communication: Labelling guidelines for foodstuffs using PDOs or PGIs as ingredients
English
(HTML)
Stiahnuť