Skip to main content
Agriculture and rural development

Rozporządzenia dotyczące produktów spożywczych i rolnych

Rozporządzenia w sprawie systemów jakości

Komisja Europejska przyjęła szereg rozporządzeń dotyczących stosowania unijnych systemów jakości w odniesieniu do sektora rolno-spożywczego. Przepisy prawne obejmują programy jakości dla tego sektora w szerszym kontekście, w tym oznaczenia geograficzne i gwarantowane tradycyjne specjalności, i objaśniają również, jak używać logo w odniesieniu do poszczególnych programów, oraz jak stosować takie programy. Przepisy te zawierają także wytyczne w sprawie etykietowania produktów rolno-spożywczych, które zawierają w swoim składzie produkty o chronionej nazwie pochodzenia i chronionym oznaczeniu geograficznym.

Documents

21 LISTOPAD 2012
EU regulation 1151/2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs
English
(HTML)
Pobierz

19 GRUDZIEŃ 2013
EU regulation 664/2014 on the logos to be used for PDOs, PGIs and TSGs
English
(HTML)
Pobierz

13 CZERWIEC 2014
EU regulation 668/2014 on how EU regulation 1151/2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs should be applied
English
(HTML)
Pobierz

16 GRUDZIEŃ 2010
Commission communication: Labelling guidelines for foodstuffs using PDOs or PGIs as ingredients
English
(HTML)
Pobierz