Skip to main content
Agriculture and rural development

Regulas par pārtikas un lauksaimniecības produktiem

Regulas par kvalitātes shēmām

Eiropas Komisija ir pieņēmusi vairākas regulas par ES kvalitātes shēmu piemērošanu lauksaimniecības un pārtikas nozarē. Tiesību akti, kas aptver plašāku kvalitātes shēmu kontekstu šajā nozarē, tostarp ģeogrāfiskās izcelsmes norādes un garantētas tradicionālās īpatnības, izskaidro, kā izmantot logotipus saistībā ar katru shēmu un kā piemērot šīs shēmas. Tie satur arī norādījumus, kā marķēt lauksaimniecības pārtikas produktus, kuros par savstāvdaļām izmantoti ar ACVN vai AĢIN apzīmēti produkti.

Documents

21 NOVEMBRIS 2012
EU regulation 1151/2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs
English
(HTML)
Lejupielādēt

19 DECEMBRIS 2013
EU regulation 664/2014 on the logos to be used for PDOs, PGIs and TSGs
English
(HTML)
Lejupielādēt

13 JŪNIJS 2014
EU regulation 668/2014 on how EU regulation 1151/2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs should be applied
English
(HTML)
Lejupielādēt

16 DECEMBRIS 2010
Commission communication: Labelling guidelines for foodstuffs using PDOs or PGIs as ingredients
English
(HTML)
Lejupielādēt