Skip to main content
Agriculture and rural development

Toitu ja põllumajandustooteid käsitlevad määrused

Kvaliteedikavasid käsitlevad määrused

Euroopa Komisjon on vastu võtnud mitmed määrused ELi kvaliteedikavade kohaldamise kohta toidu ja põllumajandustoodete sektoris. Hõlmates asjaomase sektori kvaliteedikavade laiemat konteksti (sh geograafilisi tähiseid ja garanteeritud traditsioonilisi tooteid), selgitatakse õigusaktides ka seda, kuidas iga kava puhul logo kasutada, kuidas kavasid kohaldada ning need hõlmavad ka selliste põllumajanduslike toiduainete märgistamise suuniseid, mis sisaldavad kaitstud päritolunimetuse (KPN) või kaitstud geograafilise tähisega (KGT) koostisaineid.

Documents

21 NOVEMBER 2012
EU regulation 1151/2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs
English
(HTML)
Laadige alla

19 DETSEMBER 2013
EU regulation 664/2014 on the logos to be used for PDOs, PGIs and TSGs
English
(HTML)
Laadige alla

13 JUUNI 2014
EU regulation 668/2014 on how EU regulation 1151/2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs should be applied
English
(HTML)
Laadige alla

16 DETSEMBER 2010
Commission communication: Labelling guidelines for foodstuffs using PDOs or PGIs as ingredients
English
(HTML)
Laadige alla