Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Agriculture and rural development

Регламенти относно храните и селскостопанските продукти

Регламенти относно схемите за качество

Европейската комисия е приела няколко регламента относно прилагането на схемите на ЕС за качество за сектора на селското стопанство и храните. В законодателството се разглежда общият контекст на схемите за качество за този сектор, включително географските означения и храните с традиционно специфичен характер, и се обяснява как да се използват логата във връзка със всяка схема, как следва да се прилагат схемите и как се посочва наличието на съставки със ЗНП и ЗГУ върху етикетите на продуктите на хранително-вкусовата промишленост.

Documents

21 НОЕМВРИ 2012
EU regulation 1151/2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs
English
(HTML)
Изтегляне

19 ДЕКЕМВРИ 2013
EU regulation 664/2014 on the logos to be used for PDOs, PGIs and TSGs
English
(HTML)
Изтегляне

13 ЮНИ 2014
EU regulation 668/2014 on how EU regulation 1151/2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs should be applied
English
(HTML)
Изтегляне

16 ДЕКЕМВРИ 2010
Commission communication: Labelling guidelines for foodstuffs using PDOs or PGIs as ingredients
English
(HTML)
Изтегляне