Skip to main content
Agriculture and rural development

Förordningar om aromatiserade viner

Förordningar om kvalitetsordningar

EU-kommissionen har antagit en förordning om skydd av geografiska beteckningar inom sektorn för aromatiserade viner. Förordningen innehåller också bestämmelser om hur aromatiserade vinprodukter ska definieras, beskrivas och märkas.

Documents

26 FEBRUARI 2014
EU regulation 251/2014 on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of aromatised wine products
English
(HTML)
Ladda ner