Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Agriculture and rural development

Регламенти за ароматизираните вина

Регламенти относно схемите за качество

Европейската комисия е приела регламент с правила за защитата на географските указания в сектора на ароматизираните вина. В него се разглеждат и правилата за дефинирането, описанието, представянето и етикетирането на ароматизирани вина.

Documents

26 ФЕВРУАРИ 2014
EU regulation 251/2014 on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of aromatised wine products
English
(HTML)
Изтегляне