Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Agriculture and rural development

Λυκίσκος

Προστασία των γεωργών της ΕΕ και του γεωργικού τομέα μέσω της πολιτικής παρέμβασης στην αγορά, των εμπορικών μέτρων, της νομοθεσίας και της παρακολούθησης της αγοράς.

Επισκόπηση

Με την λέξη «λυκίσκος» περιγράφονται οι ακόλουθες τρεις ομάδες προϊόντων:

  • κώνοι λυκίσκου, νωποί ή αποξηραμένοι,
  • λυκίσκος αλεσμένος ή σε μορφή σβόλων,
  • εκχυλίσματα λυκίσκου.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν περίπου 2.600 γεωργικές εκμεταλλεύσεις που καλλιεργούν λυκίσκο, οι οποίες καλύπτουν 26.500 εκτάρια, δηλαδή το 60 % της συνολικής έκτασης που χρησιμοποιείται για τη καλλιέργεια λυκίσκου παγκοσμίως.

Ο λυκίσκος καλλιεργείται σε 14 χώρες της ΕΕ. Στη Γερμανία χρησιμοποιούνται περίπου 17.000 εκτάρια για την καλλιέργεια λυκίσκου, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 60 % της έκτασης της ΕΕ που χρησιμοποιείται για την καλλιέργεια λυκίσκου και το ένα τρίτο περίπου της αντίστοιχης παγκόσμιας έκτασης. Οι υπόλοιποι κύριοι παραγωγοί της ΕΕ είναι η Τσεχία, η Πολωνία και η Σλοβενία.

Σε όλο τον κόσμο, αλλά ιδίως στην Ευρώπη, η έκταση στην οποία καλλιεργείται λυκίσκος μειώνεται, μεταξύ άλλων λόγω της αύξησης της απόδοσης σε α-οξύ και της μείωσης της χρήσης του στην μπύρα. Το α-οξύ είναι το συστατικό του λυκίσκου που δίνει στην μπύρα την πικράδα της και άλλα γευστικά στοιχεία.

Παραγωγή

Η ΕΕ παράγει περίπου 50.000 τόνους λυκίσκου ετησίως. Η απόδοσή του σε α-οξύ υπερβαίνει τακτικά τους 5.000 τόνους.

Η ετήσια παγκόσμια παραγωγή λυκίσκου κυμαίνεται μεταξύ 80.000 και 100.000 τόνων, ποσότητα που αντιστοιχεί σε 8.000 έως 10.000 τόνους α-οξέως. Η ζήτηση α-οξέως εκτιμάται σε 8.000 τόνους περίπου, με βάση το ότι χρειάζονται κατά μέσο όρο 4,1 γραμμάρια ανά εκατόλιτρο μπύρας. Η περιεκτικότητα σε λυκίσκο ποικίλλει ανάλογα με το είδος της μπύρας - ιδίως το πόσο πικρή είναι - και την ποικιλία του λυκίσκου που χρησιμοποιείται. Λόγω της τεχνολογικής προόδου και της αυξανόμενης προτίμησης των καταναλωτών για λιγότερο πικρές μπύρες, η περιεκτικότητα σε λυκίσκο μειώνεται κάθε χρόνο (το 1995 χρειάζονταν 6,3 γραμμάρια α-οξέως ανά εκατόλιτρο). 

Παρά το γεγονός ότι η παγκόσμια παραγωγή μπύρας αυξάνεται συνεχώς, η ζήτηση α-οξέως δεν αυξάνεται ιδιαίτερα. Δεδομένου ότι σήμερα η προσφορά ξεπερνά τη ζήτηση, οι μέσες τιμές τόσο στην αγορά συμβάσεων όσο και στην ελεύθερη αγορά παραμένουν αρκετά χαμηλές από το 2009.

Σχετικές πληροφορίες

Εκθέσεις σχετικά με τη συγκομιδή λυκίσκου

18 ΙΟΥΛΊΟΥ 2024
Recognised hop producer groups
18 ΙΟΥΛΊΟΥ 2024
List of hop production areas
18 ΙΟΥΛΊΟΥ 2024
List of hop certification centres and their codes

Εξωτερικό εμπόριο

Η ΕΕ - και ειδικότερα η Γερμανία - είναι ένας από τους κόμβους της παγκόσμιας αγοράς λυκίσκου. Όσον αφορά το εξωτερικό εμπόριο, η ΕΕ είναι παραδοσιακά καθαρός εξαγωγέας. Τα τελευταία χρόνια, το πλεόνασμα έφτασε περίπου τους 20.000 τόνους ισοδυνάμων κώνων. Ο κύριος αγοραστής είναι η Ρωσία, ακολουθούμενη από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιαπωνία.

Όλες εκτός από μία οι χώρες καλλιέργειας λυκίσκου της ΕΕ συμμετέχουν στη διεθνή σύμβαση για την καλλιέργεια λυκίσκου, η οποία αποσκοπεί στην προώθηση της ανταλλαγής πληροφοριών, τόσο μεταξύ των ίδιων των παραγωγών όσο και μεταξύ των παραγωγών και των άλλων παραγόντων του τομέα (έμποροι και ζυθοποιοί).

Ο λυκίσκος και τα προϊόντα λυκίσκου μπορούν να εισάγονται στην ΕΕ μόνον εφόσον συνοδεύονται από βεβαίωση ισοτιμίας, η οποία εκδίδεται από οργανισμό εξουσιοδοτημένο από την τρίτη χώρα καταγωγής ή, εάν δεν υπάρχει αντίστοιχος οργανισμός στη χώρα καταγωγής, από ήδη εξουσιοδοτημένο οργανισμό εκτός της χώρας καταγωγής του προϊόντος.

4 ΜΑΡΤΊΟΥ 2024
Agencies authorised to issue an attestation of equivalence for products of the hop sector imported into the EU

Νομικές βάσεις

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για την κοινή οργάνωση των αγορών παρέχει τις κύριες νομικές διατάξεις που καλύπτουν τον τομέα του λυκίσκου: πιστοποίηση, ομάδες παραγωγών και εισαγωγές.

Σχετικές πληροφορίες

Νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τον λυκίσκο

Επιτροπές

Διάφορες επιτροπές, που αποτελούνται από εκπροσώπους των κυβερνήσεων και προεδρεύονται από εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνέρχονται τακτικά για να διασφαλίζουν ότι το έργο της Επιτροπής όσον αφορά την έκδοση εκτελεστικών πράξεων υπόκειται στον έλεγχο των χωρών της ΕΕ.

Η επιτροπή για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών εξετάζει ζητήματα σχετικά με την εξέλιξη των τιμών της αγοράς, την παραγωγή και το εμπόριο στην ΕΕ και σε χώρες εκτός ΕΕ.