Přejít na hlavní obsah
Agriculture and rural development

Data a analýzy

Aktuální informace o zemědělských trzích, přidělování finančních prostředků, ekonomice zemědělských podniků a hospodářství venkovských oblastí.

market data
Sledování vývoje cen a tržní vyhlídky pro zemědělské komodity a potraviny
seedlings growing in soil with an arrow marking growth development
Údaje týkající se rozpočtu SZP a výdajů z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV).
Portál zemědělsko-potravinářských údajů

Podrobné informace o zemědělských trzích, hospodářství a obchodu v jednotlivých zemích i na úrovni EU a údaje týkající se SZP.

Střediska pro sledování trhů

Tržní výhledy

Související odkazy

Informace o SZP v jednotlivých zemích EU, informační přehledy o jednotlivých zemích EU a o rozvoji venkova.

Informace související s tématem udržitelnosti: ochrana životního prostředí, metody hospodaření, jako je např. ekologické zemědělství, jakostní výrobky apod.

Sledování cen, výhledy, informace a zprávy o vývoji na trhu se zemědělskými komoditami a potravinami v EU.

Aktuality