Direct naar de inhoud
Agriculture and rural development

Gegevens over duurzaamheid en biologische landbouw

Biologische productie

Samenvattende informatie over onderwerpen zoals het percentage areaal waarop aan biologische landbouw wordt gedaan, het biologisch areaal waarvoor GLB-steun wordt verleend en het aandeel dieren dat door bioboeren wordt gehouden.

Analyses en overzichten met betrekking tot de biologische landbouw, de invoer van biologische producten, feiten en cijfers over de biosector en de groei en financiële prestaties van de biologische landbouw in de EU.

Milieubescherming en duurzaamheid