Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Agriculture and rural development

Орган за наблюдение на пазара на месо

Преглед

Целта на органа за наблюдение на пазара на месо в ЕС е осигуряване на по-голяма прозрачност за секторите на говеждото, телешкото и свинското месо на Съюза чрез навременното разпространение на данни за пазара и краткосрочни анализи.

Говеждо месо

Статистика

Исторически редове на ЕС

Market situation for beef
English
(2.65 MB - PDF)
Изтегляне
COVID-19: emergency private storage measures
English
(HTML)
Изтегляне

Свинско месо

Статистика

Market situation for pigmeat
English
(3.21 MB - PDF)
Изтегляне
Private storage scheme for pigmeat
English
(HTML)
Изтегляне

Доклади

Експертната група на органа за наблюдение на пазара на месо заседава най-малко три пъти годишно. След всяко заседание се публикува обобщаващ доклад.

Meat and eggs market situation factsheet
English
(1007.21 KB - PDF)
Изтегляне

Бюлетин

Бъдете информирани

Прояви