Pāriet uz galveno saturu
Agriculture and rural development

Lauku saimniecību struktūras un ekonomika

Skaitļi ietver to saimniecību īpatsvaru, kuras saņem tiešos maksājumus, vidējo KLP ienākumu atbalstu par hektāru un tiešā atbalsta daļu lauksaimniecības faktoru ienākumos.

Šajā interaktīvajā rīkā ir apkopoti 20 galvenie rādītāji attiecībā uz trim ilgtspējas dimensijām lauksaimniecībā un lauku apvidos: ekonomiskā ilgtspēja, vides ilgtspēja un sociālā ilgtspēja.