Glavni sadržaj
Agriculture and rural development

Programi ruralnog razvoja po zemljama

Države članice pripremaju vlastite programe ruralnog razvoja kako bi zadovoljile nacionalne i regionalne potrebe u okviru zajedničkih prioriteta EU-a.

Provedba programâ

Države članice EU-a provode nacionalne i regionalne programe ruralnog razvoja koji se sufinanciraju iz Europskog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i nacionalnih proračuna.

Proračun EPFRR-a za programsko razdoblje 2014. – 2020. iznosio je otprilike 100 milijardi eura. U skladu s prijelaznom uredbom o zajedničkoj poljoprivrednoj politici (ZPP) (donesenoj 23. prosinca 2020.) programi ruralnog razvoja uvjetno su produljeni za 2021. i 2022. Tijekom tih godina za programe ruralnog razvoja osigurat će se 26,9 milijardi eura iz proračuna EPFRR-a za razdoblje 2021. – 2027. i dodatnih 8,1 milijarda eura iz instrumenta za oporavak Next Generation EU. Zbog tog produljenja mnogi projekti i programi uključeni u programe ruralnog razvoja nastavit će se provoditi do kraja 2025.

Od 2023. sve nove mjere ruralnog razvoja integrirat će se u nacionalne strateške planove u okviru ZPP-a. Svaki nacionalni plan temeljit će se na ključnim socijalnim, okolišnim i gospodarskim ciljevima za poljoprivredu, šumarstvo i ruralna područja EU-a.

Zemlje

Od 1. veljače 2020. Ujedinjena Kraljevina više nije članica Europske unije. Nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine započelo je prijelazno razdoblje, koje je završilo 31. prosinca 2020. Programi ruralnog razvoja za tekuće programsko razdoblje 2014. – 2020. nastavit će se provoditi u Ujedinjenoj Kraljevini do njihova zaključenja (oko 2023.).

Ujedinjena Kraljevina

Documents

 

25. STUDENOGA 2019.
Overview of the rural development programmes for 2014-20

 

25. STUDENOGA 2019.
Factsheet: the common agricultural policy – investing in rural Europe

 

25. STUDENOGA 2019.
Rural development programmes per country

 

25. STUDENOGA 2019.
2014-20 EAFRD funding per EU country

Događanja

  • Izložbe
  • petak 26. srpnja 2024., 09.00 - ponedjeljak 29. srpnja 2024., 18.30 (CEST)
  • Libramont-Chevigny, Belgium
  • Vanjsko događanje

Novosti